Pārlekt uz galveno saturu

Par paveikto infrastruktūras attīstības projektā

Attēla autors: No AREI arhīva

Agroresursu un ekonomikas institūtā (AREI) turpinās Eiropas Savienības fonda projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” Nr. 1.1.1.4./17/I/003 ieviešana

2021. gada 4. ceturksnī

  1. Veiktā iepirkuma “Aukstuma kameru piegāde” ietvaros ir veikta aukstuma kameru piegāde, montāža, kā arī nepieciešamā aprīkojuma montāža un nodošana AREI. Iekārta nodrošinās atšķirīgus apstākļus kartupeļu glabāšanai un būs iespēja veikt pētījumu kartupeļu kvalitāes izvērtējumam glabāšanas laikā, kā arī kvalitātes nodorošināšanai kartupeļusēklas materiālam, kas audzēts ne tikai augsnē, bet arī potenciāli hidroponikas un aeroponikas apskākļos. Kameras ir ar regulējamu temeratūru un gaisa apmaiņas režīmu, lai nodrošinātu vajadzīgos apstākļus pētījumu veikšanai. Kameras iegāde nodrošina AREI stratēģijā izvirzīto mērķi- zinātniski pamatotas audzēšanas, glabāšanas un pārstrādes tehnoloģiju izstrādes- sasniegšanu.
  2. Turpinās projektā paredzēto aktivitāšu veikšana. 

1.1.1.4

Pievienots 12/01/2022