Pārlekt uz galveno saturu

ERAF projekts Nr. 1.1.1.4./17/I/003 “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana”

Attēla autors: No AREI arhīva

Agroresursu un ekonomikas institūtā (AREI) turpinās Eiropas Savienības fonda projekta LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana Nr. 1.1.1.4./17/I/003 ieviešana.
Projekta ietvaros jau ir izstrādāti 2 būvprojekti: par Stendes pētniecības centra (SPC) Siltumnīcas kompleksa pārbūvi un Priekuļu pētniecības centra (PPC) Laboratorijas ēkas vairāku laboratorijas telpu pārbūvi, lai modernizētu darba vidi. 20.03.2018. ir noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi PPC Laboratorijas kompleksa kartupeļu kvalitātes izvērtēšanai glabāšanas laikā atjaunošanai.

2018. gadā, projekta ietvaros, vēl plānots: 

  • uzsākt SPC Siltumnīcas kompleksa izbūvi;
  • izstrādāt būvprojektu Ekonomikas pētniecības centra (EPC) Tehnoloģiju pārneses centram un uzsākt tā izbūvi; 
  • iegādāties 11 mazgabarīta lauksaimniecības tehnikas vienības; 
  • uzsākt PPC Laboratorijas ēkas renovāciju;
  • iegadāties dažāda veida datortehniku - planšetes lauku darbiem, stacionāros un portatīvos datorkomplektus, t.sk. laboratorijas iekārtu mērījumu reģistrācijai; 
  • iegadāties informācijas un komunikāciju sistēmas nodrošinājumu AREI.

k

Pievienots 22/03/2018