Pārlekt uz galveno saturu

ERAF projekts Nr. 1.1.1.4./17/I/003 “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana”

Attēla autors: No AREI arhīva

Zinātnes infrastruktūras attīstībā līdz 2021. gadam tiks ieguldīti 16 721 153 EUR. To paredz vienošanās starp Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) un Centrālo finanšu līgumu aģentūru, kas parakstīta par Eiropas Savienības fonda projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” (Nr. 1.1.1.4./17/I/003) īstenošanu un finansējuma saņemšanu. Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI) ir viens no LLU projektu sadarbības partneriem šajā projektā.

Atbilstoši AREI Attīstības stratēģijai 2015.-2020. gadam projekta ietvaros tiks veikti būvdarbi 4 objektos. Stendes Pētniecības centrā (SPC) tiks pārbūvēts situmnīcas komplekss. Priekuļu Pētniecības centrā (PPC) Laboratorijas ēkā tiks pārbūvētas vairākas laboratorijas telpas un modernizēta darba vide un atjaunots Laboratorijas komplekss kartupeļu kvalitātes izvērtēšanai glabāšanas laikā. Ekonomikas pētniecības centrā (EPC) saskaņā ar AREI Attīstības stratēģiju 2015.-2020. gadam tiks izveidots Tehnoloģiju pārneses centrs.

Projekta īstenošanas gaitā ievērojami tiks atjaunota zinātniski pētnieciskā iekārtu un aprīkojuma bāze. AREI tiks iegādātas 142 iekārtu un aprīkojuma laboratorijām vienības, informācijas tehnoloģiju sistēmas un 11 lauksaimniecības tehnikas vienības, kā arī izveidotas 3 darba vietas Tehnoloģiju pārneses centrā.

Kopējā summa, kura projekta ietvaros tiks ieguldīta AREI zinātniskās darbības nodrosināšanai un modernizācijai būs 2 368 421 EUR.

1.1.4

Pievienots 17/11/2017