Pārlekt uz galveno saturu

ERAF projekts Nr. 1.1.1.4./17/I/003 “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana”

Attēla autors: No AREI arhīva

Agroresursu un ekonomikas institūtā (AREI) turpinās Eiropas Savienības fonda projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” Nr. 1.1.1.4./17/I/003 ieviešana.
2018.gada 2.ceturksnī projekta ietvaros ir iepirkti:

  • 9 stacionārie datorkomplekti, kas paredzēti, lai stiprinātu institucionālo kapacitāti, uzlabotu zinātnieku pētnieciskā darba procesu, kā arī paredzēti laboratorijas iekārtu mērījumu reģistrācijai. 3 stacionārie datori ir paredzēti Ekonomikas pētniecības centra (EPC) vajadzībam un 6 - Stendes Pētniecības centra (SPC) vajadzībām
  • 22 portatīvie datoru komplekti, kas  paredzēti AREI pētniecības centru attīstībai, zinātnieku  pētnieciskā darba apstākļu uzlabošanai, kā arī paredzēti laboratorijas iekārtu mērījumu reģistrācijai. No tiem 10 ir paredzēti EPC vajadzībam, 2 - SPC un 10 - Priekuļu Pētniecības centram (PPC)
  • Tiks iegādātas arī vēl 8 planšetes lauku darbiem SPC un PPC vajadzībām. Tas būtiski atvieglos speciālistu darbu izmēģinājumu jomā lauku apstākļos

Pašreiz norit darbs pie mazgabarīta lauksaimniecības tehnikas iegādes. Kopumā projektā ir paredzēts iegādāties 11 mazgabarīta lauksaimniecības tehnikas vienības.

llu

Pievienots 04/06/2018