Pārlekt uz galveno saturu

Armands Vēveris

Struktūrvienības
Bioekonomikas nodaļa
Grāds
Dr. oec.
Amats
Eksperts/ pētnieks
Tālrunis
28676331

E-pasts: armands.veveris[at]arei.lv

Lauku attīstības novērtēšanas daļa

Darbības virzieni

 saskaņā ar OECD zinātnes nozaru klasifikatoru 4.1., 5.2., 5.7.

Dalība projektos

Lauku attīstības programmas (LAP) 2014-2020 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana

Lauku attīstības programmas (LAP) 2007-2013 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana

Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai (ZRP) 2007-2013 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana

Inovatīvu reģionālās attīstības diagnostikas instrumentu izstāde

Lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēķina sagatavošana, Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkla un Latvijas tirgus un cenu informācijas sistēmas darbības nodrošināšana

Publikācijas

Veveris, A, Pužulis, A. Small Agricultural Farms in Latvia and Baltic Sea Countries and Their Possibilities . Proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development", Jelgava, May 9-11, 2018 / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Economics and Social Development. - Jelgava, 2018. - Nr. 47 : Rural development and entrepreneurship. Production and co-operation in agriculture, 351.-358.lpp. <ind. Web of Science> - <ind. EBSCOhost Academic Search Complete> - <ind. Crossref>

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība / Armands Vēveris //  Latvija : Nacionālā enciklopēdija / Latvijas Nacionālā bibliotēka - Rīga, 2018. - 573-577.lpp. - ISBN 9789984850610


Veveris, A., Hazners, J., Benga, E. (2016) Perspective Development of New Species in Latvian Aquaculture. Economic Science for Rural Development, vol. 41, pp. 164-172.

Ozolins, A., Veveris, A., Benga, E. (2015) The Role of EU Funds in Diversification of Rural Economy in Latvia. Proceedings of 21st Annual International Scientific Conference “Research for Rural Development 2015”, vol. 2, pp. 154-160.

Veveris, A. (2014) Investment Support and its Impact on the Economic Results of Rural Farms of Different Groups.  Economic Science for Rural Development No. 34, pp. 154-162.

Veveris, A., Lakovskis, P., Benga, E. (2014) Economic aspects of LFA and Organic Farming payments in Latvia. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, Vol. 36 No. 3, pp. 679-687.

Vēveris, A. (2014) Atbalsts lauksaimniecībai mazāk labvēlīgos apvidos un tā ietekme uz lauku saimniecību ekonomisko situāciju. Zinātniski praktiskās Konferences raksti „Līdzsvarota lauksaimniecība”, pp. 115-120.

Vēveris, A. (2013). Eiropas Savienības atbalsta loma Latvijas lauksaimniecības attīstībā. Promocijas darbs, LU, pp. 1-269.

Vēveris A. (2011) Graudu ražošanas potenciāla novērtējums Latvijā un tā sasniegšanas ekonomiskie nosacījumi. Latvijas Universitātes Raksti 771.sēj., 318.-329.lpp.

Veveris A., Kalis I. (2011) The Impact of EU Agricultural Policy on the Competitiveness of the Farms in Latvia. Academic Journal “Economics & Management” No.16, Kaunas University of Technology;  p. 452-458.

Veveris A. (2011) Methodological and practical solutions for evaluation of economic impacts of RDP in Latvia. // EAAE 122nd Seminar, 17-18 February, Ancona, Italy; pp.1-14. 

"Veveris A. (2010) The Role of Structural Changes in Increasing Competitiveness of Baltic Dairy Farms // EAAE 118th seminar „Rural development: governance, policy design and delivery” Ljubljana, 25-27 August, pp. 621-629. "

Vēveris A. (2010) Piena ražošanas saimniecību rentabilitāte un to noteicošie faktori Latvijā. Economic Science for Rural Development No.21, pp. 123.-129.

Vēveris A. (2009) Analysis of the Cost Level and Production Efficiency at Agricultural Farms of Different Size. Economic Science for Rural Development No.18, pp. 194-201.

Ozolins J., Veveris A. (2009) Gross Economic Effect of Dairy Sector in Latvia and Other Baltic States.

Research For Rural development 2009”. Annual 15th International Scientific Conference

Proceedings, pp.248.-255.