Pārlekt uz galveno saturu

Juris Hāzners

Struktūrvienības
Bioekonomikas nodaļa
Grāds
Mag. oec.
Amats
Eksperts/ pētnieks
Tālrunis
29255605

E-pasts: juris.hazners[at]arei.lv

Lauku attīstības novērtēšanas daļa

Darbības virzieni

 saskaņā ar OECD zinātnes nozaru klasifikatoru 5.2., 5.7.

Dalība projektos

Valsts pētījumu programmas “Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēc krīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO)” projekts „Ekonomiskā konkurētspēja un inovācija tautsaimniecībā” 2015-2017

Publikācijas

Wojewodzka-Wiewiorska, A.,  Hazners, J., Krievina A. Indirect economic impact of rural infrastructure support of RDP 2007-2013 in Poland and Latvia. 17th International scientific conference "Engineering for rural development" : proceedings, Jelgava, Latvia, May 23 - 25, 2018 Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Latvian Academy of Agricultural and Forestry Sciences. - Jelgava, 2018. - Vol. 17, 1084.- 1090.lpp. <ind. Scopus> - <ind. Crossref> - <ind. EBSCOhost Academic Search Complete>

Benga E., Hāzners J. Zivju produkcija un tās noieta iespējas. Zivsaimniecības gada grāmata. 82.-86.lpp. (pieejams: http://laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/llkc-zivsaimniecibasgadagramata2018_web.pdf)


Melece L., Hāzners J. (2014) Gravity Model of Agri-food Trade in Latvia. In: Actual Problems of Economics, Academic economic journal, 2014. - № 9. - С. 518-526 ISSN 1993-6788.

Hāzners J., Jirgena H. (2014) Barter Terms of Trade in Latvian Trade in Agricultural Commodities and Processed Food Products. In: Regional Formation and Development Studies ournal of Social Sciences, No. 3 (14). Klaipėda, 2014. ISSN 2029-9370.

Hāzners J., Jirgena H. (2014) Intra - industry trade in Latvian agricultural commodities and food products. In: Proceedings of the 2013 International Conference on Economics and Business Administration. July 16-19, 2013, Rhodes (Rodos) Island, Greece. ISBN: 978‐1‐61804‐198‐2

Hāzners J., Benga E., Vēveris A. (2014) Evaluation of Latvian Rural Development Programme Measures with Propensity Score Matching. In: Proceedings of the 2nd International Conference on Environment, Energy, Ecosystems and Development (EEEAD 2014). Proceedings of the 2nd International Conference on Business Administration, Marketing and Economics (BAME 2014), Athens, Greece, November 28‐30, 2014, pp. 57-61. ISBN: 978-1-61804-255-2

Jirgena H., Hāzners J. (2013) Consumer Ethnocentrism in Latvia. In: Economic Science for Rural Development: Proceedings of the international Scientific Conference, No. 27: Integrated and Sustainable Development. Jelgava: LLU, pp. 107-112. ISSN 1691-3078

Jirgena H., Hāzners J. (2013) Evaluation of the comparative trade advantage of Latvian processed foods and agricultural commodities. In: Ekonomika un kultūra - ilgtspējīga attīstība: zinātniskie raksti, 2013/4. Rīga: Ekonomikas un kultūras augstskola,  224-233.lpp. ISSN 1407- 8686.

Jirgena H., Hāzners J. (2013) Polycentricity measures and regional disparities. In: Economic Science for Rural Development: Proceedings of the international Scientific Conference, No. 27: Integrated and Sustainable Development. Jelgava: LLU, pp. 107-112. ISSN 1691-3078.

Jirgena H., Hāzners J., Kaufmane E., Strautiņa S., Feldmane D., Skrīvele, M (2013) Risks and returns in strawberry, raspberry and cherry production with various methods. In: Economics and Rural Development Vol. 9, No 2, 2013 ISSN 1822-3346.

 Jirgena H., Hāzners J. (2012) Risk Management Plan as an Integral Part of the Mid-Term Strategy in Providing Loan Guarantees to Agribusinesses. In: Economic Science for Rural Development: Proceedings of the international Scientific Conference, No. 27: Integrated and Sustainable Development. Jelgava: LLU, pp. 107-112. ISSN 1691-3078

Gulbe I., Hāzners J. (2011) Evaluation of the existing and potential Latvian cheese export markets. In: Ekonomika un kultūra-ilgtspējīga attīstība: Rīga  Ekonomika un kultūra. Zinātniskie raksti, Rīga, 2011/4 ISSN 1407- 8686

Melece L., Popluga D., Hāzners J. (2011). Issues of Agri-food Sector Development in Latvia. In: European Union Food Sector after the last enlargements - conclusions for the future CAP: Z. Florianczyk (ed.). Warsaw: Institute of Agricultural and Food Economics National Research Institute, pp. 165-189. ISBN 978-83-7658-134-7

Hāzners J., Gulbe I. (2011) Evaluation of the existing and potential Latvian canned fish export markets. In: Traditions, innovation, sustainability: Agrár-és vidékfejlesztési szemle supplement, Vol. 6. (1). Hódmezővásárhely, Hungary, pp 189-195. ISSN 1788-5345. Conference CD

Gulbe I., Melece L., Hazners J. (2010) The impact of globalization on food retailing in Latvia. In:  Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai:.4/1, Kaunas, p.69-85. ISSN 1822-7996

Gulbe I., Melece L., Hazners J., Janszik C. (2007) Impact of Accession to the EU on Latvia’s Food Sector. In: Changes in the Food Sector after Enlargement of the EU: proceeding of the international conference, No. 57.1. Poland: Institute of Agricultural and Food Economics, pp. 226-243. ISBN 978-73-7583-016-3