Pārlekt uz galveno saturu

Lauka dienā AREI Priekuļu pētniecības centrā DEMO projektu parāde

Attēla autors: No AREI arhīva

3. jūlijā kupli apmeklētās lauku dienas ietvaros Priekuļu PC jau trešo sezonu pēc kārtas interesenti varēja iepazīties ar LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” finansētiem demonstrējuma (DEMO) projektiem: LAD līguma Nr. LAD240118/P2, Nr. LAD240118/P3, Nr. LAD240118/P4.

Demonstrējuma tēma (daļa):

Atbilstoši laukdienas moto: “Bioloģiskā daudzveidība – ilgtspējīgas lauksaimniecības pamats!” demonstrējumu projektu vadītājiem Dr.agr. L.Zariņai, Mg.geogr. D.Pilikserei un Mg.agr. A.Vaivodei diskusijās par šķirņu daudzveidības priekšrocībām uz viesu daudzajiem jautājumiem atbildēja pākšaugu selekcionāre Mg.agr. A.Kokare, miežu selekcionāre Dr.agr.L.Legzdiņa, ziemāju slekcionāre Mg.agr.I.Ločmele. Diskusiju par šķirnēm interesenti turpināja arī iepazīstoties ar izmēģinājumu laukiem, kuros tiek pārbaudīta sapropeļa efektivitāte (Nr. 18-00-A01612- 000010).

Savukārt par zālaugu šķirnēm un aktuālo šo šķirņu sēklkopībā pasākuma dalībniekus “Sadarbība“ 16.2. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaim-
niecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai“ ietvaros, akcentējot paveikto projektā “Inovatīvas zālāju sēklas pirmapstrādes tehnoloģijas izstrāde  sākotnējā sēklkopībā”, stāstīja projekta vadītāja Dr.agr. L. Zariņa un AREI Priekuļu daļas galvenā agronome Mg.agr. I. Alekse.

Par kaņepju šķirnēm un audzēšanu varēja uzzināt iepazīstoties ar SADARBĪBA 16.2 projekta „Pārtikas kaņepju audzēšanas, pirmapstrādes tehnoloģiju izstrāde un produkcijas kvalitātes uzlabošana uzņēmumu ilgtspējības un ekonomisko rādītāju uzlabošanai” lauka izmēģinājumu Dr.agr.A. Kronbergas vadībā.

Daudz jaunas specifiskas informācijas dalībnieki uzzināja iepazīstoties ar pirmajiem rezultātiem, kas iegūti Dr.agr.L.Legzdiņas vadībā, īstenojot fundamentālo un lietišķo
projektu „Ģenētiski daudzveidīgu pašapputes graudaugu populāciju izpēte: agronomiskās īpašības, izmaiņas audzēšanas apstākļu ietekmē, izveidošanas un uzlabošanas iespējas”, kā arī Mg.agr.A.Vaivodes vadībā Priekuļos veikto ERAF projektā „Kailgraudu miežu šķirne 'Kornelija' - augstvērtīga pilngraudu izejviela nišas un funkcionālo produktu izstrādei”. Pie izmēģinājuma, kas tiek veikts sadarbojoties ar ražotāju- SIA Ražošanas tehnoloģijas- laukdienas dalībnieki ar īpašu interesi ieklausījās profesionālās mikrobioloģes, Latvijas humusvielu institūta zinātnes un attīstības vadītājas Dr.biol.S.Larsenas stāstījumā par mikroorganismu milzīgo lomu augsnes auglības uzturēšanā.

Informāciju sagatavoja: L.Zariņa

Pievienots 10/07/2020