Pārlekt uz galveno saturu

Ineta Freidenfelde

ineta

Par mani - strādāju galvenokārt glezniecības un renovācijas jomā. Kā īpašu pagodinājumu gribētu izcelt prof.Renātas Woudhuysen – Keller uzaicinājuma ciemoties Hamilton Kerr Institūtā, Kembridžā 2003. gadā, kas pievērsa manu uzmanību vēsturiskajām glezniecības tehnoloģijām un savā ziņā sakrālajai māksla, kuru turpinu apgūt.

Antropoloģe, mākslas zinātniece Ieva Melgalve manus darbus un to tēlu sistēmu savā pētījumā (priekšlasījums norisinājās LMA 2020. gada 18. decembrī), atsaucoties uz teorētiķi Īenu Bogostu, definē kā mazās ontogrāfijas. Tā ir “vispārīga pierakstīšanas stratēģija, kas atklāj dažādus objektus un to savstarpējās attiecības. Bez ironijas reģistrē pasauli, vienlaikus atbrīvojot iztēli.”

Savā radošajā darbā gribu vērst uzmanību uz mazā un neievērotā lielumu, nozīmību. Mākslā kā savu uzdevumu esmu izvirzījusi slavēt, padarīt ievērojamu mazo radību, kas dzīvo mums līdzās un varbūt nemanāmi izdzīvo savas lielās, piepildītās dzīves, bez kurām pasaule nebūtu pilnīga.

Lai īstenotu šo ieceri kā vienu no mēdijiem esmu izvēlējusies Zeltu, ar kuras palīdzību runāju par apkārtējās pasaules harmonizēšanas nepieciešamību. Zeltam, šajā kontekstā, ir duāla nozīme, no vienas puses tas ir kā fons un reizē pārpasaulīgais elements, kas ļauj ar mākslinieka vizuāli plastiskajiem līdzekļiem atsijāt vērtīgo no liekā, atlasīt visatbilstošāko un precīzāko, lai varētu skaidri un patiesi paust un atklāt mākslas darba vēstījumu, citādību, garīgumu, koncentrējoties būtiskajā. Zelta fons ir kā gaismas vide, kurā iegrimusī pasaule darbojas tīrā enerģijā un mīlestībā, starptelpa starp sakrālo un profāno. Tajā pašā laikā darbos attēlotās mazās radības pašas var tikt definētas kā dārgums jeb pārfrāzējot metaforā – zelts, īpaša vērtība.

Projekts Māksla Zinātnei ir kā brīnišķīga iespēja pietuvoties jaunu mazo pasauļu dzimšanai, tas ir bezgalīgs iedvesmas avots un simbioze starp divām radošajām pasaulēm. Esmu pateicīga, ka man dota iespēja tajā piedalīties.

Dalība izstādēs no 1997.gada.

Darbi kolekcijās - Latvijā, Krievijā, ASV, Nīderlandē, Čehijā, Zviedrijā, Baltkrievijā u.c.

Atzinības

2002. gadā Latvijas Unibankas Radošā balva,

2004. gada rudenī izdevniecības “Atēna” balva,

2005. gada jūnijā konkurss “Govju parāde” Ventspilī, Pilsētas galvas radošā balva,

2011. konkursizstādes “Zelta āķis” radošā balva.

Ineta Freidenfelde Art Agroresursu un ekonomikas institūts #AREI #makslazinatnei


 

Mirklis mākslinieka dzīvē #inetafreidenfelde @arei_lv #makslazinatnei Agroresursu un ekonomikas institūts

ineta