Pārlekt uz galveno saturu

Ilze Preisa

ilze

Zinātne ir sapņu ietērpšana formulās un metodēs. Māksla-sapņi un saruna.

Šis projekts ir radījis vēlmi un iespējas saskarties ar zinātni, to studējot, ielūkojoties pat šūnu līmenī. Tas noteikti rada jaunus skatu punktus, jaunas idejas darbiem, jaunus mākslas projektus.

Mākslā man tuva simbolu valoda. Gleznās runāju ar to starpniecību. Stāstot par notikumiem, norisēm ap mums, darbos iegleznoju tēlus no mītiskās pasaules, piešķirot tiem jaunas nokrāsas.

Simboli, kurus pielietoju darbos, var būt ietverti arī ģeometriskās formās un ,sakārtoti noteiktā secībā, tie veido savu stāstu.

Darbi tiek veidoti daudzos slāņos, ilgstoši, kur katrai detaļai vai simbolam ir nozīme.

Būtiska nozīme ir skaistajam-dažreiz pat smeldzoši skaistajam. Tā ir apzināti izvēlēta mākslinieciska forma, kas piesaista un tālāk jau liek ieskatīties dziļāk.

Māksla ir mans komunikācijas veids. Izvēlos valodu, kuru saprot skatītājs.

Izpratni par mākslu, tās daudzveidību esmu ieguvusi, studējot Mākslas akadēmijā Berlīnē un Mākslas akadēmijā Rīgā, 2000. gadā to beidzot ar izcilību, izveidojot diplomdarbu Vēstules no vēršiem.

"Ilzes Preisas gleznas ir kā aicinājums novērtēt visu skaisto, kā dzīvē, tā mākslā un tas sniedz vibrējoši spožu enerģiju."- Simona Skopeliti (Art historian, Italy)

(Oriģ. Preisa's painting is an invitation to beauty, life, and art, that brings new energy which has nothing to do with matter but shines with a supernatural light) – Simona Scopelliti.

@ilze_preisa_art Ilze Preisa Paintings

www.ilze-artgallery.com

#AREI Agroresursu un ekonomikas institūts #Makslazinatnei


 

Ilze Preisa Paintings

Agroresursu un ekonomikas institūts #arei #makslazinatnei #māksla #zinātne

ilze