Pārlekt uz galveno saturu

Šajā sadaļā Jūs variet apskatīt informāciju par projektiem, kas tiek īstenoti AREI.

 


Nosaukums Gads Projekta tips Līmenis
Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas: kviešu, miežu, rudzu, auzu, kartupeļu, zirņu, linu un kaņepju selekcijas materiāla novērtēšana 2018 ZM projekti Latvijas projekti
Ieteikumu izstrāde vējauzas un citu izplatītāko nezāļu sugu ierobežošanas pasākumiem Latvijas apstākļos 2018 ZM projekti Latvijas projekti
VPP AgroBioRes Projekts Nr. 4 Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana kvalitatīvu un veselīgu pārtikas produktu izstrādei (PĀRTIKA) 2017 VPP projekti Latvijas projekti
Kultūraugu genofonda saglabāšanas programma 2017 ZM projekti Latvijas projekti
Kviešu, miežu, rudzu, auzu, kartupeļu, zirņu, linu un kaņepju selekcijas materiāla novērtēšanas programma integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai 2017 ZM projekti Latvijas projekti
2017. gads "Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai (ZRP) 2014-2020 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana" 2017 EJZF projekts Latvijas projekti
2017. gads "Lauku attīstības programmas (LAP) 2014-2020 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana" 2017 ELFLA projekts Latvijas projekti
Lauksaimniecībā izmantojamais zinātnes projekts “Amonjaka emisiju ierobežošanas un samazināšanas pasākumu izvēles pamatojums lauksaimniecībā un to efektivitātes novērtējums” 2017 ZM projekti Latvijas projekti
Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO) 2. projekts „Ilgtspējas sociālā dimensija un sociālā inovācija” 2017 VPP projekti Latvijas projekti
Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO) 1. projekts „Ekonomiskā konkurētspēja un inovācija tautsaimniecībā” 2017 VPP projekti Latvijas projekti
Augkopības sistēmas ieviešana dārzeņu audzēšanā, uzlabojot augsnes bioloģisko resursu izmantošanu un aizsardzību, izmantojot sedzējaugus 2017 ERA-NET Core Organic PLUS Starptautiskie projekti
Augu daudzveidība un nezāles 2017 ERA-NET Core Organic PLUS Starptautiskie projekti
Pākšaugi – alternatīva sojas izmantošanai proteīnbagātas spēkbarības ražošanā: audzēšanas agrotehniskais un ekonomiskais pamatojums Latvijas apstākļos 2017 ZM projekti Latvijas projekti
Ilgtspējīgu tehnoloģiju izstrāde pākšaugu audzēšanai un to izmantošanas veicināšana proteīna nodrošināšanai Eiropā pārtikas un lopbarības ražošanai 2017 ES 7IP projekti Starptautiskie projekti
2016. gads "Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai (ZRP) 2014-2020 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana" 2016 EJZF projekts Latvijas projekti