Pārlekt uz galveno saturu

ES regulējuma par ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanu ietekmes izvērtējums uz lauksaimniecības nozari

Projekta līmenis
Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
Programma vai projekta veids
ZM atbalstītie un deleģētie projekti
Projekta īstenošanas laiks
2022. gads
Projekta vadītājs

Alberts Auziņš

Projekta Mērķis:
1. ES regulējuma par ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanu ietekmes uz lauksaimniecības produktu ražošanu, pārstrādi un primārām piegādes ķēdēm kvalitatīvs novērtējums Taksonomijas regulējuma (Regula Nr. 2020/852 un uz tās pamata EK pieņemtie deleģētie akti) kontekstā.

2. Finanšu tirgus iespējamās ietekmes kvalitatīvs novērtējums (Taksonomijas regulējuma kontekstā) uz lauksaimniecības produktu ražošanu un pārstrādi un primārām piegādes ķēdēm.

3. Rekomendāciju izstrāde Latvijas lauksaimniecības nozarē Taksonomijas regulējuma kontekstā

Rezultātu kopsavilkums tiks publicēti pēc to apstiprināšanas

Visiem uzņēmumiem, kuri darbojas lauksaimniecības nozarē, projekta rezultātu kopsavilkums būs pieejams bez maksas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Publicēts: 24/02/2022