Pārlekt uz galveno saturu

Herbicīdu lietošanas samazināšanai nezāļu ierobežošanā.

Attēla autors: No AREI arhīva

Noslēdzies AREI pētījums herbicīdu lietošanas samazināšanai nezāļu ierobežošanā.

Projekta Inovatīvas labību un pākšaugu sējumu kopšanas tehnoloģijas

izpēte pielietošanai nezāļu ierobežošanā bez pesticīdu lietošanasrezultāti  tika izdiskutēti noslēguma seminārā š.g.5. janvārī.  Par salīdzināto sējumu kopšanas tehnoloģiju (tradicionālā – sējumu ecēšana un inovatīvā – sējumu rindstarpu rušināšana) ietekmi uz ziemāju un vasarāju labību, zirņu/kviešu mistru un zirņu ražu stāstīja vadošā pētniece Līvija Zariņa. Galvenā atziņa – nezāļu ierobežošanas metodes izvēle ražas iznākumu praktiski neietekmē. Par inovatīvās tehnoloģijas izmantošanas efektivitāti nezāļainības samazināšanā stāstīja pētniece Dace Piliksere. Galvenā atziņa – inovatīvā metode nodrošina efektīvu nezāļu skaita samazināšanos, vienmēr, ja izdodas precīzi ievērot darba izpildes procesu, tomēr, ne vienmēr efektivitāte pietiekoša attiecībā uz nezāļu masu. Savukārt par inovatīvās tehnoloģijas pielietošanas praktiskajiem aspektiem ar viedokli dalījās projekta partneri – Arnis Gutāns (bioloģiskā saimniecība SIA EkoLauki) un Jānis Šteinbergs (konvencionālā saimniecība SIA Mistrs). Abi praktiķi norādīja uz sējas un sējumu kopšanas tehnikas saskaņošanas lielo nozīmi darbu agrotehniskās precizitātes nodrošināšanā, un tad arī neizpaliek labi rezultāti nezāļu ierobežošanā. 

Jaunās tehnoloģijas izmantošana konvencionālajās saimniecībās zināmā mērā ir izaicinājums, jo metode nenodrošina visu sējumā sadīgušo nezāļu iznīcināšanu (bet, tas nemaz nav nepieciešams!), kā tas bieži ir lietojot herbicīdus,  jo netiek ietekmētas tās nezāles, kuras atrodas sējas rindiņā.  Tajā pašā laikā, projekta īstenošanas gaitā veiktie pētījumi liecina, ka dažos laukos esošais nezāļu spektrs ir atbilstošs inovatīvās metodes sekmīgai pielietošanai, un, tātad, tā ir iespēja atturēties no herbicīdu izmantošanas.

Projekta mērķis izpildīts. Inovatīvās tehnoloģijas efektivitāte bioloģiski un konvenciāli apsaimniekotos laukos noskaidrota, tāpat arī jaunās tehnoloģijas priekšrocības un trūkumi, analizēti tās ekonomiskie un ekoloģiskie aspekti. Tomēr, lai izstrādātu efektīvu nezāļu ierobežošanas tehnoloģiju plašam izmantotāju lokam, jārēķinās arī ar pārējiem agronomiskajiem un vides faktoriem, un šim nolūkam nepieciešami jauni pētījumi.  Piemēram, saistībā ar inovatīvās tehnoloģijas specifiku, nav skaidras atbildes par optimālo sējas normu un par to, kā šīs tehnoloģijas efektivitāte mainās atkarībā no tehnikas darba ātruma, t.sk. granulometriski atšķirīgos augsnes apstākļos.

Ar projekta noslēguma semināra prezentācijām un kopsavilkuma brošūru var iepazīties saitē: https://www.arei.lv/lv/projekti/2020/inovativas-labibu-un-paksaugu-sejumu-kopsanas-tehnologijas-izpete-pielietosanai

Pielikums Izmērs
Noslēguma semināra prezentācija 9.91 MB
Pievienots 06/01/2023