Pārlekt uz galveno saturu

EIP-Agri seminārs: Eiropai-veselu augsni

Attēla autors: No AREI arhīva

1234

13.un 14.aprīlī norisinājās plaši apmeklēts (virtuāli) Eiropas inovācijas partnerības (EIP) seminārs veltīts ilgtspējīgas augsnes apsaimniekošanas prakses apzināšanai, apgūšanai un veicināšanai, lai visi (zinātnieki, praktiķi, konsultanti un ieinteresētie) kopīgi rastu risinājumus augsnes veselības saglabāšanai. Semināra galvenais mērķis-palielināt izpratni un risināt praktiskas augsnes apsaimniekošanas problēmas augsnes veselības uzlabošanai. AREI tajā pārstāvēja vadošā pētniece Līvija Zariņa, iesaistoties vairāku fokusa grupu diskusijās un informējot par projektu “Progresīva zemkopības sistēma kā pamats vidi saudzējošai un efektīvai Latvijas augkopībai”, tajā izvirzītajiem uzdevumiem un to īstenošanas gaitu. 
Pasākuma programma (https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/default/files/eip-agri_sem_healthy_soils_programme_08042021_final.pdf) - piesātināta, ar daudzām sekcijām un diskusijām fokusa (tematiskajās) grupās, kā arī ar iespēju komunicēt “tirgus stendā”, lai uzzinātu par piedāvājumiem sadarboties un meklēt sadarbības partnerus savu ideju formulēšanai un idejas attīstīšanai potenciālos kopprojektos.
Plenārsesijā tika uzsvērts:

  • Augsne ir ekosistēmu centrā, cieši saistīta ar visām vidēm
  • Rūpes par augsni ir rūpes par dzīvību
  • ES mērķis: uz 2030. gadu panākt, ka 75% augšņu ir veselas (šobrīd 2/3 augšņu NAV veselas)

AREI tika pārstāvēts sesijā AUGSNES PRODUKTIVITĀTE UN BARĪBAS VIELU CIKLS.  Tās ietvaros  Fokusa grupā “Augkopība nākotnei” tika apkopoti “galvenie zināšanu robi” un nepieciešamie pētījumi augsnes izpētes jomā. Savukārt fokusa grupā “Oglekļa piesaiste laukkopībā” tika diskutēts par to, kura rentabla saimniecību pārvaldības prakse un instrumenti varētu veicināt un nodrošināt ilgstošu oglekļa uzkrāšanos aramzenē, veicinot klimata pārmaiņu mazināšanu?
Semināra otrajā dienā turpinājās fokusa grupās jau iepriekšējā dienā uzsāktās diskusijas, tās apkopojot un akcentējot  svarīgāko augsnes funkciju apzināšanas procesos. Tika “rakts dziļāk” procesos, saistībā ar augu produktivitāti un barības elementu apriti, oglekļa piesaisti un augsnes nodrošinājumā ar ūdeni.

(EIP AGRI darba grupas ir inovatīvi projekti, kuru mērķis ir rast praktiskus risinājumus problēmām vai iespējām, ar kurām šobrīd saskaras Eiropas lauksaimnieki. Darba grupas palīdz sanākt kopā partneriem, kuriem ir vienam otru papildinošas zināšanas).

Pievienots 15/04/2021