Pārlekt uz galveno saturu

Lauka diena “Starpatnešanās intervāla samazināšanas iespējas zīdītājgovju ganāmpulkā”

afisa
Sākas
Beidzas

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Lauka diena

“Starpatnešanās intervāla samazināšanas iespējas zīdītājgovju ganāmpulkā

 

LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”, LAD līguma Nr. 10 2.1-20/20/P22.

Demonstrējuma tēma (lote): Starpatnešanās intervāla samazināšanas iespējas zīdītājgovju ganāmpulkā bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā” (3. lote).

Norises vieta: Ērgļu saieta nams, Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Madonas novads un SIA “ 3DPRO” novietne.

Datums: 13.07.2022.

Darba kārtība

Lūdzam pasākumam pieteikties līdz 11.07.2022. plkst. 16.00 e-pastā
daiga.baltina@llkc.lv vai ar SMS pa tālruni 28636778, Daigai Baltiņai.

Lauka dienas laikā tiks fotografēts/filmēts, un šie materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 

Pievienots 01/07/2022
Portāla administrators