Pārlekt uz galveno saturu

Lauka diena “Starpatnešanās intervāla samazināšanas iespējas zīdītājgovju ganāmpulkā”

Attēla autors: No AREI arhīva

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Lauka diena

“Starpatnešanās intervāla samazināšanas iespējas zīdītājgovju ganāmpulkā

 

LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”, LAD līguma Nr. 10 2.1-20/20/P22.

Demonstrējuma tēma (lote): Starpatnešanās intervāla samazināšanas iespējas zīdītājgovju ganāmpulkā bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā” (3. lote).

Norises vieta: Ērgļu saieta nams, Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Madonas novads un SIA “ 3DPRO” novietne.

Datums: 13.07.2022.

Darba kārtība

Lūdzam pasākumam pieteikties līdz 11.07.2022. plkst. 16.00 e-pastā
daiga.baltina@llkc.lv vai ar SMS pa tālruni 28636778, Daigai Baltiņai.

Lauka dienas laikā tiks fotografēts/filmēts, un šie materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 

Pievienots 01/07/2022