Pārlekt uz galveno saturu

Lauma Pluša

Struktūrvienības
Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļa
Amats
Zinātniskā asistente
Tālrunis
+371 28899649

E-pasts: lauma.plusa[at]arei.lv

Dalība projektos

Selekcijas materiāla novērtēšanas programma integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai

Aramzemes un ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas radīto siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un oglekļa dioksīda (CO2) piesaistes uzskaites sistēmas pilnveidošana un atbilstošu metodisko risinājumu izstrādāšana

Auzu šķirņu selekcija konvencionālās saimniekošanas sistēmai

Auzu šķirņu uzturošā selekcija Stendes PC

Līgumdarbs - Auzu šķirnes pārtikas produktu ražošanai: saimniecisko un tehnoloģiski nozīmīgu rādītāju un pazīmju izvērtējums, dažādu tehnoloģisko elementu ietekme uz auzu kvalitāti