Pārlekt uz galveno saturu

2011. gads

pdfLauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam. VRG novērtējums

VRG novērtējums

Nr.UBE-2011-0074-B

Analīzi veica Aija Zobena un Ilze Lāce no Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļas sadarbībā LVAEI Lauku attīstības nodaļas darbiniekiem.


pdfLauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam 3. un 4. ass pasākumu ietekme uz Latvijas lauku iedzīvotāju dzīves kvalitāti

Kopumā VRG, vietējās rīcības stratēģijas atpazīstamība un iedzīvotāju informētība par projektu konkursiem nav liela. Lai gan projektu rezultātus iedzīvotāji pazīst un vērtē pozitīvi, par VRG un to izstrādātajām attīstības stratēģijām daudzi respondenti nav informēti. VRG nav patiesas vietējās kopienas to socioloģiskajā nozīmē, tās apvieno aktīvākos, uzņēmīgākos cilvēkus un palīdz tiem apgūt un nostiprināt projektu sagatavošanas un realizācijas iemaņas, samērā atrauti no vietējās kopienas dzīves. Īpaši skaidri tas iezīmējas pēc ATR, kad ne visi viena novada pagasti darbojas vienā VRG. Līdz ar to ieteikums ir saprast, ka, pārejot no sektorālas (nozaru) uz teritoriālu pieeju reģionālajā attīstībā, īpaši svarīgi stiprināt kopienu piesaisti teritorijām, to līdzdalību teritorijas stratēģiskās attīstības plānošanā, dažādu grupu viedokļu un interešu konsolidācijā.