Pārlekt uz galveno saturu

Starptautiska tiešsaistes konference "Promoting collaboration for a sustainable and circular bioeconomy" (Sadarbības veicināšana ilgtspējīgai un aprites bioekonomikai)

Attēla autors: No AREI arhīva

10.aprīlī notiks starptautiska tiešsaistes konference "Promoting collaboration for a sustainable and circular bioeconomy" (Sadarbības veicināšana ilgtspējīgai un aprites bioekonomikai). Konferencē piedalīsies dažādu profesionālo un akadēmisko jomu eksperti no Baltijas un Ziemeļvalstu reģiona.

Konference ir Pasaules Aprites ekonomikas foruma oficiāls satelītpasākums.

Konferences galvenie temati:
  • Aprites bioekonomikas produkti un resursi;
  • Aprites uzņēmējdarbības (biznesa) modeļi bioekonomikas nozarē;
  • Aprites bioekonomikas filozofiskie un ētiskie aspekti;
  • Sadarbība aprites bioekonomikas jomā: biznesa, vairāku dalībnieku daudzpusējas partnerības (multi-actor) un akadēmiskās perspektīvas,
  • Politika, tiesiskais regulējums un institucionālā vide aprites bioekonomikas attīstībai.
Konference tiek rīkot projekta "Sadarbības veicināšana ilgtspējīgai bioresursu starpnozaru apritei lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā" ("Promoting collaboration for sustainable and circular use of bioresources across agriculture, forestry, and aquaculture") ietvaros. Plašāka informācija šeit.
Pielikums Izmērs
Invitation_Programme (1).pdf 398.98 KB
Pievienots 28/03/2024