Pārlekt uz galveno saturu

Lāsmas Aļeksējevas promocijas darba "Zaļais publiskais iepirkums kā bioloģiskās pārtikas sistēmas elements Latvijā" aizstāvēšana vainagojusies ar doktora grāda saņemšanu

Attēla autors: No AREI arhīva

Sveicam AREI zinātnieci Lāsmu Aļeksējevu, veiksmīgi aizstāvot promocijas darbu un iegūstot doktora grādu.

Lasma

Promocijas darba tēma: "Zaļais publiskais iepirkums kā bioloģiskās pārtikas sistēmas elements Latvijā".

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: LBTU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, Dr.oec. Modrīte Pelše (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4566-8229).

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LBTU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē.

3

2

1

Pievienots 15/03/2024