Pārlekt uz galveno saturu

Pagarinām intereses pieteikšanu līdz 01.09.2022 dalībai kopstendā starptautiskajā pārtikas izstādē „Anuga 2023”

Attēla autors: No AREI arhīva

Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI) aicina pieteikt uzņēmumus dalības interesi Latvijas uzņēmumu kopstendos izstādē “Anuga 2023”, kā arī pēc izstādes saņemt līdzfinansējumu 20% apmērā no neaprīkotās platības maksas. Izstāde norisināsies no 7. līdz 11.oktobrim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķelnemesse, Ķelnē, Vācijā.

 

Uzņēmumam līdz izstādei ir jāsedz šādas dalības izmaksas:

1)Neaprīkotas platības maksa –EUR 299/m2 (bez PVN). Minimālā ekspozīcijas platība – 12 m2, kurā ietilps koptelpas (virtuvei/noliktavai) daļa un dalībnieka ekspozīcijas laukums ar aprīkojumu;

2)Dalības maksa- EUR 1120(bez PVN).

 

Latviešu valodā aizpildīts dalības iesniegums ar atzīmētu vēlamo kopstenda halli jānosūta elektroniski, t.i. e- parakstīts, adresējot Dainai Saktiņai (daina.saktina@arei.lv) līdz š.g. 1.septembrim. Ja paraksttiesīgai personai nav e- paraksts, iesniegums ir jāizdrukā, jāparaksta, jāieskanē un jānosūta Dainai Saktiņa, bet oriģināls jānosūta pa pastu vai jāiesniedz personīgi Rīgā, Struktoru ielā 14, LV-1039.

 

Pēc visu pieteikumu apkopošanas, kopstendu platības tiks pieteiktas tikai tajās hallēs, kuros būs vismaz 3 dalībnieki. Katram nacionālā kopstenda dalībniekam tiks nodrošināts kopīgs un vienots, pilnībā aprīkots ekspozīcijas laukums kopstendā, kas ietver stenda būvi, dalībnieka produkcijas paraugu vitrīnu, info leti ar bāra krēslu, apspriežu galdu ar 4 krēsliem, atkritumu tvertni, elektrības pieslēgums, bukletu turētāju, uzņēmuma logo izvietošanu stendā, kā arī  visiem dalībniekiem kopēju slēgto zonu- aprīkotu virtuvi ar produkcijas noliktavu. Dalībniekam tiks nodrošināts bez maksas ekspozīcijas produktu aizvešana uz izstādes vietu Ķelnē!

 

Pēc izstādes Dalībnieks varēs saņemt līdzfinansējumu līdz 20% no iepriekš apmaksātās neaprīkotas platības maksas. Līdzfinansējums tiek aprēķināts par Dalībnieka platību, kas nepārsniedz 18 m2. Gadījumā, ja visu pretendentu iesniegumos norādītā līdzfinansējuma kopsumma pārsniegs līdzfinansējumam plānoto iedalīto kopējo finansējumu, AREI veiks noteiktās atbalsta intensitātes proporcionālu sadalījumu.

 

Uz līdzfinansējumu dalībai kopstendā var pretendēt Latvijā reģistrēts komersants, zemnieku saimniecība, kooperatīvā sabiedrība, kas darbojas lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošanas un/vai tirdzniecības jomā, izņemot zivsaimniecības nozari.

 

Dalībniekam ir iespēja pieteikties uz līdzfinansējuma saņemšanu arī LIAA, atbilstoši eksporta atbalsta programmas noteikumiem pēc izstādes perioda.

 

Iesniegums dalībai kopstendā ir pievienots šī uzsaukuma pielikumā vai atrodams e versijā

https://www.arei.lv/lv/iesniedzamie-dokumenti  

Pieteikuma aizpildīšanas piemērs ir skatāms saitē:

https://lvpartikasrazotajukopstendi.jimdofree.com/iesniedzamie-dokumenti/

Vairāk par izstādi: https://www.anuga.com/

Papildu informācijai:

Daina Saktiņa

AREI Nacionālo kopstendu projekta vadītāja

E-pasts: daina.saktina@arei.lv

Pievienots 06/07/2022