Pārlekt uz galveno saturu

LAP un EZF nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas izveide un uzturēšana

Attēla autors: No AREI arhīva

Saskaņā ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.573 „Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai” 13.pantu un Eiropas Komisijas vadlīnijām: „Vienotas uzraudzības un novērtēšanas sistēma”, tikuši parakstīti līgumi  „Par Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam un Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. – 2013.gadam un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam par novērtēšanas sistēmas izveidi un uzturēšanu šo programmu ietekmes novērtēšanai. Abas programmas skar valsts lauku teritorijas (ietverot piekrastes teritoriju) attīstību un tās tālāku virzību.
Projektu ietvaros veikti pētījumi, kas sasitīti gan ar vides ietekmes novērtējumu, ņemot vērā atbalstu, tai skaitā par bioloģiskās lauksaimniecības attīstību.  Analīze tikusi veikta par lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārstrādes nozaru attīstību, kā arī zivsaimniecības attīstību, ņemot vērā teritoriālo aspektu. Piedalāmies Uzraudzības komitejas darba grupās kā padomdevēji. Zivsaimniecības programmā uzsvars ir vērsts uz piekrastes teritorijas attīstību un nozares attīstības iespējām, kas tiek vērtētas, ņemot vērā gan situāciju teritorijā, gan nozarē, līdzīgi kā Lauku attīstības programmā.

Pievienots 17/02/2021