Pārlekt uz galveno saturu

NOBALwheat projekta uzsākšana

Attēla autors: No AREI arhīva

AREI Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļā ir uzsākta projekta EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta Baltijas pētniecības programmas projektu “NOBALwheat - kviešu selekcijas rīku kopums ilgtspējīgai pārtikas sistēmai Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā” (NOBALwheat) izpilde kopā ar partneriem no Igaunijas Laukaugu Zinātniskais institūta (ECRI), Lietuvas Lauksaimniecības un Mežsaimniecības Zinātniskā Centra (LAMMC; projekta vadošais partneris), Tartu Universitātes (TU) un Norvēģijas Dzīvības Zinātņu Universitātes (NMBU).

 

NOBALwheat projekts piedāvā digitālus risinājumus, novatoriskas un mūsdienīgas tehnoloģijas. Uz attēliem balstīta fenotipēšana tiks veikta izveidotajai NOBALkviešu kolekcijai no 2021. līdz 2023. gadam četrās audzēšanas vietās, lai nodrošinātu ticamākus agronomisko, morfoloģisko un fizioloģisko pazīmju fenotipēšanas datus visa genoma asociāciju (GWAS) analīzei un genomiskajai selekcijai, ar mērķi uzlabotu selekcijas efektivitāti. Lai lielam augu paraugu skaitam efektīvi un ātri veiktu mērījumus gāzu apmaiņas pazīmēm, tiks izmantota jauna un novatoriska ierīce, kas dos iespēju identificēt perspektīvas selekcijas līnijas ar labāku fotosintētisko aktivitāti un augstāku slāpekļa un ūdens izmantošanas efektivitāti. Balstoties uz ciešu bilaterālu sadarbību un pētījumu rezultātiem, projekta konsorcijs iesniegs ne mazāk kā četras recenzētas zinātniskās publikācijas. NOBALkvieši nodrošinās zināšanas, pieredzi un tehnoloģiju pārnesi starp partnervalstīm, organizējot ikgadējas apmācības selekcionāriem un topošajiem zinātniekiem.

Projekta mērķis: Nodrošināt uz pētījumiem balstītu zināšanu attīstību kviešu selekcijā, ieviešot klimata pārmaiņām pielāgojamas selekcijas stratēģijas un resursu taupīšanas rīkus, kas balstīti uz pētniecisko sadarbību, genomisko selekciju un augstas caurlaidspējas fenotipēšanas platformām.

Projekta uzdevumi:

1. Iekārtot lauka izmēģinājumus četrās audzēšanas vietās ar 300 Baltijas valstu un Norvēģijas izcelsmes vasaras kviešu genotipiem.

2. Identificēt genotipus, kuriem piemīt augsts adaptācijas potenciāls mainīgiem klimatiskajiem apstākļiem izmantošanai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu selekcijas programmās.

3. Izveidot un izmēģināt zemu izmaksu augstas caurlaidspējas augu fenotipēšanas platformas, lai atvieglotu kviešu seleciju Baltijas valstīs.

4. Noteikt galvenos kvantitatīvo pazīmju ģenētiskos lokus vasaras kviešu uzlabošanai: izturība pret slimībām, slāpekļa un ūdens izmantošanas efektivitāte, ražas potenciāls.

5. Izveidot kartējošo populāciju kā pamatu genomiskās selekcijas ieviešanai vasaras kviešu selekcijas programmās.

6. Nodrošināt daudzpusēju zināšanu un tehnoloģiju nodošanu starp partnervalstīm gan pētniecībā, gan topošo pētnieku un selekcionāru apmācībā.

Projekta izpilde ietvers 5 aktivitātes:

WP1: Vasaras kviešu fenotipēšanu augstas plasticitātes genotipu identifikācijai

WP2: Zemu izmaksu augstas caurlaidspējas fenotipēšanas platformu ieviešana Baltijas valstu selekcijas programmās.

WP3: QTL (kvantitatīvo pazīmju lokusu) marķieru identificēšana interesējošām pazīmēm un genomiskās izlases metožu ieviešana vasaras kviešu selekcijas programmās. 

WP4: Augu gāzu apmaiņas pazīmju mērījumi atlasītām kviešu šķirnēm lauka un laboratorijas apstākļos.

WP5: Nodrošināt daudzpusēju zināšanu un tehnoloģiju pārnesi starp partnervalstīm. Publicitātes pasākumi un rezultātu izplatīšana

 

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2021.- 31.12.2023.

Projekta kopējais budžets: 997 953 EUR

Projekta vadītāja AREI: Māra Bleidere (mara.bleidere[at]arei.lv)

Pievienots 10/01/2021