Pārlekt uz galveno saturu

Par projektu - Latvijas izcelsmes kviešu un rudzu ģenētisko resursu piemērotība īpašu pārtikas produktu izejvielu ieguvei , Nr. 19-00-A01620-000064

Attēla autors: No AREI arhīva

Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Sadarbība“ 16.2. apakšpasākuma “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” ietvaros Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centrā uzsāk projekta “Latvijas izcelsmes kviešu un rudzu ģenētisko resursu piemērotība īpašu pārtikas produktu izejvielu ieguvei" Nr. 19-00-A01620-000064 īstenošanu. 

Pētījums ir aktuāls, un nepieciešams, lai agrāk selekcionētā Latvijas izcelsmes rudzu šķirne ‘Stendes II’, kā arī ziemas un vasaras kvieši, kas šobrīd tiek uzglabāti Latvijas gēnu bankā, tiktu reģistrēti Latvijas saglabājamo šķirņu sarakstā, un uzsākta to sēklaudzēšana, ar mērķi tālāk izmantot vērtīgu pārtikas izejvielu ražošanai.

Ierīkotajos izmēģinājuma laukos un laboratorijā pētījumus veiks 3 gadus. 

Projekta 1. aktivitātes ’Latvijas ziemas un vasaras kviešu, kā arī rudzu ģenētisko resursu novērtēšana un labāko genotipu atlase’ ietvaros, 12.09.2020. gadā iekārtoja izmēģinājumu sertificētā bioloģiskā laukā.

Šobrīd tiek gatavota 2021. gada pavasara sējai vasaras kviešu ģenētisko resursu sēkla.
 

ELFLA

Pievienots 08/01/2021