Pārlekt uz galveno saturu

AREI laukaugu šķirņu piedāvājums izstādē Rāmava 2020

Attēla autors: No AREI arhīva

Jau šonedēļ, trīs dienu garumā no 8.-10.oktobrim, AREI ar plašo laukaugu šķirņu piedāvājumu atradīsies izstāžu kompleksā “Rāmava”. Meklējiet AREI stendu B zālē nr.B-33.

“Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI) piedāvā Latvijas lauksaimniekiem Latvijā radītas un vietējiem klimatiskiem un augsnes apstākļiem vispiemērotākās laukaugu šķirnes. Izstāžu kompleksa Rāmava izstādē “Lauksaimniecības un meža tehnika 2020”  apmeklētājiem būs iespējams saņemt nepastarpinātu informāciju no institūta speciālistiem par zinātnieku radītajām šķirnēm, to audzēšanas īpatnībām un iespējām iegādāties sēklas materiālu,” aicinot saimniekot gudri un izmantot iespēju apmeklēt AREI stendu, komentē institūta direktore Ineta Stabulniece.

Izstāde Rāmavā kalpo kā  platforma, kurā var klātienē tikties  Latvijas sēklaudzētāji, zemnieku saimniecības, kas jau ir AREI klienti, gan arī tie, kuri par tādiem var kļūt. Institūts ir atvērts sadarbībai un rosina izmēģināt jaunas kultūraugu šķirnes, kā arī gatavs kopīgi meklēt un atrast katram audzētājam piemērotu risinājumu.

AREI selekcionāri strādā pie tā, lai Latvijā tiktu reģistrētas arvien jaunas šķirnes, kas būtu piemērotas Latvijas klimatiskajiem apstākļiem un aktuālajām tendencēm patērētāju kultūrā.  

AREI institūtā darbojas graudu tehnoloģijas un agroķīmijas laboratorija, kura aprīkota ar iekārtām, lai veiktu izpēti šādiem testēšanas objektiem: graudu un augu biomasas analīzes un augsnes agroķīmisko rādītāju analīzes. Graudu tehnoloģijas un agroķīmijas laboratorija nosaka bioķīmiskos un fizikālos rādītājus,  izmantojot  gan standarta, gan ekspresmetodes. Analīzes tiek veiktas gan zinātniski pētnieciskā  darba, gan individuālu pasūtītāju (zemnieku u.c. interesentu) vajadzībām.

Agroresursu un ekonomikas institūts ir nozīmīgs bioekonomikas nozaru pētniecības un vadošais laukaugu selekcijas institūts ar vairāk nekā 100 gadu vēsturi. AREI zinātnieki īsteno laukaugu šķirņu selekciju, dažādu laukaugu audzēšanas tehnoloģiju izpēti, veic pētījumus par laukaugu kvalitāti un ilgtspējīgas lauku telpas attīstību, kā arī ekonomisko analīzi lauksaimniecības, pārtikas ražošanas un zivsaimniecības nozarēs. AREI darbība noris četrās Latvijas vietās, kuras pastāvīgi nodrošina zināšanu pārnesi praksē.

Rāmava 2020 izstādē AREI stendā būs pārstāvēts institūts kopumā ar sēklkopību - labību, kartupeļu, zālaugu, pākšaugu un šķiedraugu piedāvājumu (miežiem, rudziem, auzām,  kviešiem, griķiem, tritikāli, auzeni, āboliņu, timotiņu, aireni, kaņepēm, soju, zirņiem, kartupeļiem). Arī jauno kailgraudu miežu šķirni “Kornēlija”

 

Papildu informācijai:

Andra Ūdre

AREI Tehnoloģiju pārneses centra vadītāja

E-pasts: andra.udre@arei.lv, Mob.tālr.29441332

Pievienots 07/10/2020