Pārlekt uz galveno saturu

Pirmie novērojumi bezaršanas demonstrējumu laukos

Attēla autors: No AREI arhīva

Projektā “Progresīva zemkopības sistēma kā pamats vidi saudzējošai un efektīvai Latvijas augkopībai” ierīkoti demonstrējumi, kuros tiks vērtēti tiešās sējas un minimālā augsnes apstrādes tehnoloģija, salīdzinot ar tradicionālo augsnes apstrādi – aršanu (augsnes apvēršanu).

Ierīkoto demonstrējumu apraksti:

 1. SIA "Bullīši", Gulbenes novadsVarianti: 1. kontroles lauks – veikta aršana (augsnes apvēršana), 2. lauks – veikta minimālā augsnes apstrāde.  Augsekas plānojums 

2019

2020

2021

2022

Daudzg. zālāji

Zirņauzas

Griķi

Z. rudzi

 1. Varianti: 1. kontroles lauks – veikta aršana (augsnes apvēršana), 2. lauks – veikta minimālā augsnes apstrāde, 3. lauks – tiešā sēja. Augsekas plānojumsSIA "Kalnāji", Tukuma novads

2019

2020

2021

2022

Z. kvieši

Z. kvieši

Kukurūza

Kukurūza

 1. z/s "Krikši", Kandavas novadsVarianti: 1. kontroles lauks – veikta aršana (augsnes apvēršana), 2. lauks – veikta minimālā augsnes apstrāde.  Augsekas plānoj

2019

2020

2021

2022

Z. rudzi

V. mieži

Auzas ar pasēju

Daudzg. zālāji

 1. SIA "PS Līdums", Bauskas novadsVarianti: 1. lauks – minimālā augsnes apstrāde, 2. lauks – tiešā sēja.  Augsekas plānojums

2019

2020

2021

2022

Lauka pupas

Z. kvieši

Rapsis (ziemas vai vasaras)

Z. kvieši

 1. z/s “Rietumi”, Smiltenes novads.  Varianti: 1. kontroles lauks – veikta aršana (augsnes apvēršana), 2. lauks – veikta minimālā augsnes apstrāde, 3. lauks – tiešā sēja. Augsekas plānojums

2019

2020

2021

2022

Z. kvieši

V. mieži

Z. rudzi

Zirņi

 1. z/s "Rožkalni", Smiltenes novadsVarianti: kontroles lauks – veikta aršana (augsnes apvēršana), 2. lauks –  veikta minimālās augsnes apstrāde, 3. lauks – tiešā sēja. Augsekas plānojums

2019

2020

2021

2022

Lauka pupas

Z. kvieši

V. mieži

Z. rudzi

 1. z/s "Strazdi", Tērvetes novadsVarianti: kontroles lauks – veikta aršana (augsnes apvēršana), 2. lauks –  veikta minimālā augsnes apstrāde, 3. lauks – tiešā sēja. Augsekas plānojums

2019

2020

2021

2022

Z. kvieši

Z. kvieši

Rapsis (ziemas vai vasaras)

Z. kvieši

 1. AS "Agrofirma Tērvete", Tērvetes novadsVarianti: kontroles lauks – veikta aršana (augsnes apvēršana), 2. lauks –  veikta minimālās augsnes apstrāde. Augsekas plānojums

2019

2020

2021

2022

V. mieži

Kukurūza

V. mieži

Kvieši (ziemas vai vasaras)

 

AREI vadošā pētniece Līvija Zariņa dalās ar pirmajiem novērojumiem ierīkotajos demonstrējumu laukos:

 • Z/s “Līdums” izmēģinājumu laukā 12.03. ziemas kvieši  “jūtas” labi. Augsne ir mitra.
 • Z/s “Bullīši” laukos 14.03. pa nakti sasnigušais sniegs dienas gaitā pamazām izkusa, pilnībā atsedzot uztvērējauga (sinepes) stublājus. Augsnes parauga iegūšanai  lieti noderēja pamatīgāks urbis un lielāks fiziskais spēks.

 • Z/s “Rietumi” izmēģinājumu lauks “ziemu pārlaida” rugainē. 15.03. penetrometra lielais uzgalis rāda, ka augsnes blīvums ir normas robežās (zaļā skala).

 • Z/s “Rožkalni” izmēģinājumu laukā marta vidū augsnes mitruma rādītāju  svārstības iekļaujas 10% robežās, augsnes pretestības rādītāji, lietojot penetrometra mazo uzgali, salīdzinoši augsti.

Maija otrajā dekādē pēc pavasara sējas darbiem arī  visās izmēģinājumu saimniecībās augsnes pretestība tika noteikta arī ar papildmērinstrumenta palīdzību:

 • Z/s “Bullīši” laukā iesēts zirņu un auzu maisījums. 19.05. pretī saulei tiecas vien auzas. Augsnes mitruma rādītāji vidēji pa variantiem praktiski neatšķiras. Augsne nedaudz blīvāka variantā bez augsnes apvēršanas.
 • Z/s “Kalnāji” lauku ekspertīzi nācās veikt sacensībā ar lietus mākoņiem. Sējums labi sacerojis.  Augsnes blīvuma rādītāji normas robežās.
 • Z/s “Krikši” izmēģinājumu laukā augsne vieglāka, tāpēc arī  pretestība mazāka, bet mitruma saturs zemāks nekā  pārējās apsekotajās saimniecībās.
 • PS “Līdums” zelmenis labi sacerojis, starp variantiem augsnes mitruma un blīvuma rādītāju starpība  neliela.
 • Z/s “Rietumi” aktivitātes izmēģinājumu laukā uzsāk ar šo gadu. 19. 05. trīs tehnoloģijas salīdzināšanai gatavas.
 • Z/s “Rožkalni” tehnoloģiju varianti ne vizuāli, ne pēc augsnes rādītājiem  neatšķiras. Rezultātus vērtēsim rudenī.
 • Z/s Stazdi laukā kvieši labi “paēduši”, tāpēc sējums sola labu ražu. Augsnes rādītāji visos trīs tehnoloģiju variantos līdzvērtīgs.
 • “Agrofirma Tērvete” laukā augsne ar mitrumu bagātāka neartajā variantā. Lauks 11.05. vēl “melns” (sējumi nav sadīguši).

AREI vadošā pētniece Līvija Zariņa norāda, ka pirmo augsnes mērījumu datu matemātiskā apstrāde liecina:

 1. Apstrādes veidam ir būtiska ietekme uz augsnes mitrumu (mitrums augsnē ir atkarīgs no apstrādes veida).

 2. Aršanas un tiešās sējas variantos sakarība starp augsnes mitrumu un pretestību ir ciešāka nekā ar minimālo apstrādi (Pearson korelācija, r=0,508 un r=0,617).

 3. Augsnes pretestības rādītāji viena lauka ietvaros vidēji ir līdzīgi (visās, izņemot vienu saimniecību).

 4. Augsnes mitrums lauka mērogā visās saimniecībās ir līdzīgs, tomēr  saimniecībās  būtiski atšķiras, kas norāda uz konkrētu agroekoloģisko faktoru nozīmību.

Šogad plānotas divas lauka dienas, kurās varēs uzzināt sīkāk par ierīkotajiem demonstrējumiem. Pirmā lauka diena paredzēta Zemgalē – z/s “Strazdi” par augsnes apstrādes aspektiem septembra beigās, otrā lauka diena – arī Zemgalē z/s “Lielvaicēni” oktobra beigās.


Plašāka informācija par projektu: http://new.llkc.lv/lv/nozares/projekti/progresiva_augkopiba

Projekts  (Nr.19-00-A01612-000011) tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma 16. “Sadarbība” 16.1 apakšpasākumā “Atbalsts Eiropas partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” ar Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta atbalstu.

Sagatavoja

Lāsma Ozola,

LLKC Augkopības nodaļas projektu vadītāja

Foto: no Līvijas Zariņas arhīva

Pievienots 25/06/2020