Pārlekt uz galveno saturu

Veiksmīgi aizvadīta starptautiskā konference “Izaicinājumi augu selekcijā: kāda ir selekcijas loma nākotnes lauksaimniecībā”

Attēla autors: No AREI arhīva

2019.gada 24.oktobrī notika starptautiska konference “Izaicinājumi augu selekcijā: kāda ir selekcijas loma nākotnes lauksaimniecībā”, kuru organizēja Agroresursu un ekonomikas institūts sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti.

Konferences atklāšanas uzrunās Ineta Stabulniece (AREI direktore), Jānis Grasbergs (Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs) un Irina Arhipova (LLU zinātņu prorektore) atzīmēja augu selekcijas nozīmi līdzšinējā lauksaimniecības attīstībā Latvijā un uzsvēra selekcijas attīstības aktualitāti mūsdienu lauksaimniecībā, kuru ietekmē klimata pārmaiņas, aizvien jaunas metodes kultūraugu audzēšanā, šķirņu noturība pret slimībām un kaitēkļiem, jaunu šķirņu nepieciešamība bioloģiskajā lauksaimniecībā u.c.

Profesore  Edith Lammerts van Bueren no Vāgeningenas Universitāte (Nīderlande) sniedza ieskatu par augu selekcijas vietu ne tikai tautsaimniecības izaugsmē un ekonomikas stabilitātē, bet arī sabiedrības sociālo un vides jautājumu risināšanā. Tas nozīmē, ka selekcijas darbs saistāms ne tikai ar zemniekiem kā kultūraugu šķirņu audzētājiem, bet arī ar pārtikas pārstrādātājiem un patērētājiem. Profesore uzsvēra, ka mūsdienās jāmaina attieksme pret augu selekciju un tās uzdevumiem- ne vien šķirņu ražas potenciāla paaugstināšana, bet arī pārtikas drošība un kvalitāte, pielāgošanās klimata pārmaiņām, ekonomiskā konkurētspēja un sociālais taisnīgums, ekosistēmu pakalpojumi sabiedrības labumam.

Vadošais pētnieks Ilmar Tamm no Igaunijas augkopības pētnieciskā institūta klātesošos iepazīstināja ar selekcijas aktualitātēm un perspektīvām Igaunijā. Šajā valstī ieviesta vidēja termiņa valsts Selekcijas programma, kas ir daļa no valsts nacionālās attīstības programmas un tajā definēti gan selekcijā sasniedzamie rezultāti, gan programmas finansējums. Igaunijā paredzēts paplašināt sugu skaitu, kurām tiks veikta jaunu šķirņu veidošana, īpaša vērība tiek pievērsta specifiskiem vietējiem audzēšanas apstākļiem piemērotu laukaugu šķirņu veidošanai, kā arī noteiktiem, patērētāju pieprasītiem nišas produktiem.

Konferences otrajā daļā notika diskusija par mūsdienu izaicinājumiem un selekcijas nākotni Latvijā, kurā piedalījās selekcionāri, nozares eksperti, lauksaimniecības organizāciju un Zemkopības ministrijas pārstāvji: Iveta Ozoliņa- ZM Lauksaimniecības departamenta direktora vietniece, Sanita Zute- Agroresursu un ekonomikas institūta vadošā pētniece, Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļa, Gunārs Lācis- Dārzkopības institūta vadošais pētnieks, Ģenētikas un biotehnoloģiju nodaļa, Maira Dzelzkalēja-Burmistre- Zemnieku Saeima, valdes priekšsēdētāja vietniece, Zinta Jansone- Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "VAKS" izpilddirektore, Mārtiņš Flaksis - Latvijas Sēklaudzētāju asociācija valdes loceklis, SIA “Krastmaļi Sēklas”. Tika izteikts viedoklis, ka selekcija Latvijā ir nozīmīga lauksaimniecības nozares sastāvdaļa. Piemērotas šķirnes vietējiem audzēšanas apstākļiem mainīga klimata apstākļos un dažādām saimniekošanas sistēmām ir aktuālas patlaban un būs nepieciešamas arī nākotnē. Lai nodrošinātu mērķtiecīgu un stabilu augu selekcijas attīstību Latvijā, ir jāmeklē jauna pieeja un risinājumi. Atbalsts varētu būt gan valsts (ZM, IZM) finansējuma palielināšana, komersantu iesaistīšana selekcijas programmu līdzfinansēšanā, kā arī selekcionāru tiesību nostiprināšana likumdošanā.  Kā nozīmīgākie izaicinājumi selekcijas turpmākajā attīstībā tika minēti- jāpaplašina sadarbība starp selekcionāriem, lauksaimniekiem, pārtikas ražotājiem un patērētājiem, jauno zinātnieku iesaiste selekcijas darbā, jaunu mūsdienīgu selekcijas metožu pielietošana, sadarbība ar citu valstu selekcionāriem, kā arī valsts likumdošanas sakārtošana. Diskusijas dalībnieki atzina, ka selekcijas attīstībai svarīgs ir ilgtermiņa redzējums, tāpēc būtiska turpmāka valsts  līdzdalība un nacionālas Selekcijas programmas izstrāde.

AREI izsaka pateicību visiem konferencē iesaistītajiem, kā arī dalībniekiem par lielo interesi un aktīvu iesaistīšanos viedokļa paušanā.

https://www.facebook.com/AREILatvija/

http://www.arei.lv/lv


"Pasaulē arvien vairāk runā par globalizāciju, klimata izmaiņām, straujo planētas iedzīvotāju skaita pieaugumu un atbilstošu vajadzību pēc pārtikas. Visas šīs globālās pārmaiņas izvirza arvien jaunus uzdevumus zinātnei - pētīt un saglabāt sugu daudzveidību, uzlabojot selekcijas metodes, meklēt iespējas, kā iegūt dažādām saimniekošanas sistēmām, pārstrādes virzieniem un klimata apstākļiem piemērotas šķirnes, "

konferenci atklājot teica Agroresursu un ekonomikas institūts direktore Ineta Stabulniece.

Konference - Izaicinājumi augu selekcijā: kāda ir selekcijas loma nākotnes lauksaimniecībā

Pievienots 24/10/2019