Pārlekt uz galveno saturu

AREI turpinās projekta Nr.1.1.1.5/18/I/004 “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju starptautiskās sadarbības projektu pētniecībā un inovācijās veicināšana” īstenošana, 01.07.2019. - 30.09.2019.

Attēla autors: No AREI arhīva

Projekta darbībā 2. aktivitāte “Dalība programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9.Ietvara programmas ietvaros organizētajās partnerības biržās un informācijas dienās”.

Pārskata periodā AREI Ekonomikas nodaļas Kvalitātes un vides aizsardzības daļas vadītāja, vadošā pētniece Ligita Melece, un Ekonomikas nodaļa zinātniskā asistente Ilze Šēna piedalījās EK organizētajā “Apvārsnis 2020” info dienā – Horizon 2020 Info Day on Societal Challenge 2 call for proposals of 2020, un paneļa “Sustainable farming and agricultural value chains” un “Food systems, bio-based innovation and the bioeconomy” sesijās, kas notika Briselē 2019. gada 4.jūlijā.

Info dienas prezentācijas pieejamas:

Sustainable farming and agricultural value chains

https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2019-28/5__sustainable_farming_01ACA4C3-F7EE-8586-183A5D9B5E03697B_60832.pdf

 

Food systems, bio-based innovation and the bioeconomy

https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2019-28/7__food_systems_01AEF95A-B9BF-0E65-A29BD009B69DD036_60834.pdf

log

Pievienots 07/10/2019