Pārlekt uz galveno saturu

“Sapropeļa pielietošana mēslojumam atklātajās platībās bioloģiskājā lauksaimniecībā” lauka izmēģinājumu īstenošana

Attēla autors: No AREI arhīva

Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Sadarbība“ 16.1. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai“ ietvaros Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centrā uzsāk projekta “Inovatīvas dehidratācijas tehnoloģijas pielietojuma izpēte sapropeļa ieguvē, uz sapropeļa bāzes veidotu produktu izmantošanas iespējas augkopībā un lopkopībā” Nr. 18-00-A01612-000010 3. aktivitātes “Sapropeļa pielietošana mēslojumam atklātajās platībās bioloģiskājā lauksaimniecībā” lauka izmēģinājumu īstenošanu. 
Pētījums aktuāls, un nepieciešams, lai izvērtētu Sapropeļa ietekmi uz augsnes auglību, sēklu dīgtspēju, augu izturību pret slimībām, ražību, ražas kvalitāti. Ierīkotajos izmēģinājuma laukos pētījumus veiks 3 gadus. 
Projekta 1. aktivitātes “Sapropeļa ieguve un primārā dehidratācija” rezultātā ieguva dehidratētu Sapropeli, kurš 30. augustā tika atvests no Sapropeļa ieguves vietas (Bižas ezers Andrupenes pagasts) uz AREI PPC bioloģiskajiem izmēģinājuma laukiem. Pirms sējas Sapropelis iekultivēts arumā, augsnes virskārtā līdz 18 cm dziļi. Šobrīd notiek ziemāju izmēģinājuma lauku sēja.
 

proj

Pievienots 20/09/2019