Pārlekt uz galveno saturu

Lauku izmēģinājumu - eksperimentu skate Viļānos

Attēla autors: No AREI arhīva

16.jūlijā AREI Laukaugu un agroekloģijas nodaļas Viļānu daļai norisinājās Lauku izmēģinājumu - eksperimentu skate. Viesi (LLMZA un Direktoru padomes locekļi, ZM pārstāvji no LLU, LU, Skrīveru ZC un AREI kolēģi) tika iepazīstināti ar zinātniski pētnieciskās darbības aktualitātēm, doktorantu un maģistrantu paveikto. Tika pievērsta uzmanība par linu un kaņepju selekcijas un ģenētisko resursu izpēti un uzturēšanu. Kopumā šogad izmēģinājumu laukos iekļautas 23 laukaugu kultūras no tām 211 šķirnes un 53 līnijas. Kopā ar 15 sadarbības partneriem ierīkoti 40 izmēģinājumi ar 427 variantiem. Veikta lauku apskate, lai iepazīstinātu ar esošajiem ELFLA projektiem ”Jaunas tehnoloģijas un ekonomiski pamatoti risinājumi vietējās lopbarības ražošanai cūķopībai: ģenētiski nemodificētas sojas un jaunu lopbarības miežu šķirņu audzēšanas Latvijā”,  “Pākšaugu, t.sk., Latvijā netradicionālu sugu un šķirņu demonstrējumu bioloģiskās saimniekošanas apstākļos”, „Bioloģiskai lauksaimniecībai perspektīvu, Latvijā selekcionētu kartupeļu un graudaugu šķirņu demonstrējumu” un „Perspektīvu, Latvijā selekcionētu kviešu, auzu, miežu šķirņu integrētās audzēšanas demonstrējumu dažādos Latvijas reģionos”. Noslēguma diskusijā tika vērtēts redzētais, dzirdētais un uzklausīti komplimenti, kā arī ierosinājumi par turpmākās zinātniskā darbības attīstību Latgales reģionā.

Pievienots 05/08/2019