Pārlekt uz galveno saturu

Projekta izpildes progress no 2019. gada 1. aprīļa līdz 31. jūnijam (4. pārskata periods)

Attēla autors: No AREI arhīva

Turpinās projekta “Kailgraudu miežu šķirne 'Kornelija' - augstvērtīga pilngraudu izejviela nišas un funkcionālo produktu izstrādei” 2018. gada 1. oktobrī apstiprinātā tehnoloģijas komercializācijas plāna ieviešana.

2. aktivitātē Selekcionāra tiesību aizsardzības nostiprināšana un uzturēšana turpinājās procedūra selekcionāra tiesību aizsardzības iegūšanai Polijā. Sagatavots un iesniegts pieteikums selekcionāra tiesību selekcionāra tiesību aizsardzības iegūšanai Somijā.
Uzsākta sarakste ar Zviedrijas un Dānijas institūcijām par šķirnes 'Kornelija' aizsardzības reģistrēšanu šajās valstīs, tiek precizētas reģistrācijas (selekcionāra tiesību aizsardzības iegūšanas) izmaksas un nepieciešamās procedūras reģistrācijas veikšanai.
Uzsākta izpēte par šķirnes 'Kornelija' selekcionāra tiesību aizsardzības iegūšanu ASV, t.sk. par reģistrācijas (selekcionāra tiesību aizsardzības iegūšanas) izmaksām, nepieciešamajām reģistrācijas procedūrām un juridiskajiem aspektiem.

3. aktivitātē Lauku izmēģinājumi tehnoloģijas attīstībai un pārbaudei veikta lauka izmēģinājumu metodoloģisko uzstādījumu definēšana lauka izmēģinājumu ierīkošanai AREI Stendes pētniecības centrā konvencionālās un bioloģiskās audzēšana sistēmas augu sekās, variējot ar graudu izsējas normām, mēslojuma normām un mēslošanas režīmu. Konvencionālās audzēšanas sistēmā iekārtoti 15 dažādi izmēģinājuma varianti. Atbilstoši augsnes analīzēm mēslojuma normas un mēslošanas režīms plānots 3, 4 un 5 t graudu ražas ieguvei 3 dažādām izsējas normām - 350, 400 un 450 dīgtspējīgas sēklas uz m2.  Četru un piecu tonnu ražas līmenim plānoti divi atšķirīgi varianti - ar un bez fungicīda un retardanta pielietojuma. Bioloģiskās audzēšanas sistēmā iekārtoti 3 dažādi izmēģinājuma varianti ar 3 dažādām izsējas normām - 400, 450 un 500 dīgtspējīgas sēklas uz m2. Uzsākta lauka izmēģinājumu praktiskā īstenošana: veikta paraugu sagatavošana sējai, sēja, mēslošana un augu aizsardzības līdzekļu pielietošana (tikai konvenc. audzēšanas sistēmas izmēģinājumā), un analizējamo lauka novērojumu datu reģistrēšana.

4. aktivitātē Rūpnieciskais pētījums tehnoloģijas pārnesei sēklkopībā, praktiskās ražošanas apstākļos Ir iekārtots šķirnes ‘Kornelija’ lauka izmēģinājums sēklaudzēšanā praktiskās lauksaimnieciskās ražošanas apstākļos sēklkopības saimniecībās dažādos Latvijas reģionos. Konvencionālās lauksaimniecības apstākļos 3 ha platībā ražas novākšanas tehnisko risinājumu izpētei kvalitatīva sēklas materiāla ieguvei eksperimentēs ar dažādiem variantiem atšķirīgam kombaina kuļtrumuļa apgriezienu skaitam. Bioloģiskās lauksaimniecības apstākļos, tehnoloģiskais izmēģinājums iekārtots 2 ha platībā ar 2 izsējas normām (400 un 500 dīgtspējīgi graudi uz m2). Atskaites periodā nodrošināta lauka izmēģinājumu iekārtošanas un plānotās metodikas izpildes uzraudzība sadarbībā ar izvēlētajiem pretendentiem; iekārtotajos sējumos projekta izpildītāji šķirnes augiem veica novērojumus, tai skaitā, laukdīdzību, augu attīstības un slimību attīstības dinamiku.

5. aktivitātē Graudu izejvielas/gala produktu īpašību izpēte un apstrādes tehnoloģisko procesu optimizācija tika turpināta grūbu tehnoloģiskā procesa un fizikālo pazīmju izpēte, un graudu diedzēšanas tehnoloģiskā procesa izpēte AREI laboratorijā. Veikti ražošanas eksperimenti miežu pārslu un grūbu ieguvei, apkopoti šo produktu ķīmiskā sastāva rādītāji, saņemts eksperta slēdziens. Veikti maizes ražošanas eksperimenti, saņemts slēdziens par miežu 'Kornelija' miltu īpašībām. Veikti ražošanas eksperimenti un izstrādātas jaunas receptes cepumu un saldo batoniņu ražošanai, paraugi iesniegti ķīmisko analīžu veikšanai. Sagatavots stenda ziņojums un zinātniskais raksts "Naked barley influence on wheat bread quality" starptautiskajai konferencei "FoodBalt 2019 and NEEFood 2019 (Jelgava, 02.05-03.05.2019) par miežu 'Kornelija' izmantošanu maizes cepšanai un maizes uzturvērtību, cietību un sensorajām īpašībām. Sagatavots kopsavilkums un stenda ziņojums starptautiskajai konferencei Austrijā (ICC Conference - Science meets Technology 24-25 Apr 2019, Vīne) par miežu 'Kornelija' tehnoloģiskajām īpašībām, piedāvājot iespējas sadarboties, un testēt Kornelija graudus jaunu funkcionālu produktu izstrādei. Veikta graudu bioķīmiskā sastāva salīdzinoša analīze sešiem, tai skaitā, ārvalstu kailgraudu miežu paraugiem; šķirnei 'Kornelija' noteikts būtiski augstāks proteīna un beta-glikāna saturs paraugos. Tehnoloģiskajiem eksperimentiem nepieciešamo graudu izejvielu pavairošanai AREI Stendes pētniecības centrā iekārtots šķirnes 'Kornelija' pavairojuma sējums, pielietojot konvencionālo un bioloģisko audzēšanas tehnoloģiju.  Lai iegūtu izlīdzinātus graudu paraugus graudu bioķīmiskā sastāva salīdzināšanai, veikta Eiropas un Ziemeļamerikas tirgū pieejamu kailgraudu miežu šķirņu lauciņu sēja.

6. aktivitātē Komercializācijas piedāvājuma sagatavošana un virzīšana prioritārajos tirgos veikts darbs pie mājaslapas www.kornelija.lv tehniskā un dizaina risinājuma un šķirnes 'Kornelija' vizuālā identitātes izstrāde.  Noritēja darbs pie Kornelija logo variantu izstrādes un novērtēšanas.  Uzsākts darbs pie mājaslapas struktūras un saturiskā aizpildījuma. Turpinājās iespējamo pārtikas ražotāju Latvijā apzināšana, kas savu produktu ražošanā izmanto graudus kā izejvielu par iespējamu sadarbību rūpniecisko eksperimentu īstenošanai ar šķirni ‘Kornelija’. Ar vairākiem uzņēmumiem panākta vienošanās par sadarbības uzsākšanu, kad šķirnei būs nodrošināts nepieciešamais izejvielu apjoms rudenī. Pārskata periodā notikusi aktīva sadarbība ar SIA "Lielezers", maiznīcu "Cēsu maize" un ZS "Kaņepītes. Uzsākta informācijas vākšana par sēklaudzētājiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Projekts un tajā iegūtie rezultāti prezentēti piedaloties 2 starptautiskās konferencēs, kā arī stenda prezentācija uzstādīta Eiropas graudaugu daudzveidības festivālā (European Diversity Cereal Festival), 26-28.06.2019, lai ar projektu un šķirni iepazīstinātu bioloģiskās lauksaimniecības auditoriju. Noritēja gatavošanās Lauku dienām Stendē (02.07.2019), lauka izmēģinājumu prezentēšanai lauksaimnieku auditorijai. 

Nobeigta iepirkuma procedūra rūpnieciskā pētījuma pakalpojumam sadarbībā ar sēklaudzēšanas saimniecībām - noslēgti līgumi ar divām sēklaudzēšanas saimniecībām par lauka izmēģinājumu iekārtošanas pakalpojumu šķirnes Kornelija audzēšanas tehnoloģiju pārnesei sēklkopībā praktiskās ražošanas apstākļos. Organizētas cenu aptaujas projekta izpildei nepieciešamajiem materiāliem. Noslēgts uzņēmuma līgums par miežu šķirnes 'Kornelija' graudu ekspertēšanu, un vienošanās par sadarbību tehnoloģijas pilnveidošanai. Projekta finanšu izlietojuma atskaišu un atskaišu precizējumu sagatavošana. Projekta aktualitāšu un cita veida publicitātes nodrošināšana.
 

korn

 

 

 

 

 

 

korn

Pievienots 01/08/2019