Pārlekt uz galveno saturu

Seminārs Madridē par jauno selekcijas metožu izmantošanu

Attēla autors: No AREI arhīva

2019. gada 27-28. jūnijā Spānijas galvaspilsētā Madridē tikās Eiropas valstu eksperti, lai noskaidrotu uzdevumus, zinātnisko kapacitāti un iespējas pētījumiem par jauno selekcijas metožu (new breeding techniques – NBT) izmantošanu augu selekcijā. Seminārs tika organizēts FACCEJPI un SusCrop projektu sadarbībā, tas notika INIA institūtā. Semināra gaitā tika izvirzīti uzdevumi NBT pielietošanas pētījumiem, zinātniskās informācijas apmaiņas un pārneses sadarbības tīkliem, infrastruktūras pilnveidošanas un efektīvas izmantošanas pasākumiem.
No Latvijas seminārā piedalījās AREI LSAN vadošā pētniece Ilze Skrabule, darba gaitā gūstot atziņas, kas būs svarīgas selekcijas attīstībai mūsu valstī.
Kā svarīgākā no jaunajām selekcijas tehnoloģijām tika minēta gēnu vai genoma rediģēšana. Galvenais šķērslis NBT ieviešanai ir ES likumdošana, kas pielīdzina gēnu rediģēšanu un mutāciju inducēšanu gēnu modificēšanai. Tomēr gēnu rediģēšanas izmantošana nav pielīdzināma GMO, jo organismu genomi tiek mainīti tikai tik, cik tas būtu iespējams dabīgā ceļā vai konvencionālā krustošanas rezultātā, bet mērķtiecīgi un īsākā laikā. 
Dalība semināra veikta Nr.1.1.1.5/18/I/004, “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju starptautiskās sadarbības projektu pētniecībā un inovācijās veicināšana”  projekta ietvaros.

suscrop

 

 

 

 

 

llu

Pievienots 10/07/2019