Pārlekt uz galveno saturu

Lauka diena: Šķirnes mūsdienu klimatiskajos apstākļos

Attēla autors: No AREI arhīva

Šogad lauka dienas ietvaros galvenais akcents tika likts uz laukaugu šķirnēm. Programmas (šeit) gaitā mājinieki (V.Dedumets, L. Zariņa, I. Skrabule) vispirms dalībniekus iepazīstināja ar aktuālo Priekuļu pētniecības centrā un sniedza informāciju par aktuālajiem pētījumiem laukaugu selekcijā un audzēšanas tehnoloģijās. Par LAP 16.2 projekta “Pārtikas kaņepju audzēšanas, pirmapstrādes tehnoloģiju izstrāde un produkcijas kvalitātes uzlabošana uzņēmumu ilgtspējības un ekonomisko rādītāju uzlabošanai' pirmajiem rezultātiem stāstīja vadošā pētniece Arta Kronberga. Savukārt dienas otrā puse tika veltīta lauku apskatēm un diskusijām ELFLA projektu “Pākšaugu, t.sk., Latvijā netradicionālu sugu un šķirņu demonstrējumu bioloģiskās saimniekošanas apstākļos” (LAD240118/P4, vad. L.Zariņa),  „Bioloģiskai lauksaimniecībai perspektīvu, Latvijā selekcionētu kartupeļu un graudaugu šķirņu demonstrējumu”(LAD240118/P3, vad.D. Piliksere), „Perspektīvu, Latvijā selekcionētu kviešu, auzu, miežu šķirņu integrētās audzēšanas demonstrējumu dažādos Latvijas reģionos” ( LAD 240118/P2, vad. A.Vaivode),  „Inovatīvas zālāju sēklas pirmapstrādes tehnoloģijas izstrāde sākotnējā sēklkopībā” (vad. M. Flaksis un L. Zariņa) ietvaros un pētījumiem sadarbības projektos ar SIA ‘Bioefekts ‘un ‘Ražošanas tehnoloģijas”.

Pievienots 09/07/2019