Pārlekt uz galveno saturu

Projekta izpildes progress no 2019. gada 1. janvāra līdz 31. martam (3. pārskata periods)

Attēla autors: No AREI arhīva

Turpinās projekta “Kailgraudu miežu šķirne 'Kornelija' - augstvērtīga pilngraudu izejviela nišas un funkcionālo produktu izstrādei”, Nr. KC-PI-2017/43,  2018. gada 1. oktobrī apstiprinātā tehnoloģijas komercializācijas plāna ieviešana.

Pārskata periodā veikts sekojošs darbs šādās projekta aktivitātēs:

2. aktivitātē Selekcionāra tiesību aizsardzības nostiprināšana un uzturēšana ir pabeigta selekcionāra tiesību aizsardzības iegūšana Lietuvā, saņemta apliecība (AV-5; 18.02.2019). Uzsākta sarakste ar Polijas šķirņu aizsardzības departamentu un uzsākta sarakste ar Somijas šķirņu aizsardzības departamentu par šķirnes 'Kornelija' aizsardzības reģistrēšanu Polijā un Somijā, precizējot informāciju par nepieciešamo procedūru, un dokumentu apriti.

5. aktivitātē Graudu izejvielas/gala produktu īpašību izpēte un apstrādes tehnoloģisko procesu optimizācija analizētas "Kornelija' graudu izejvielu fizikālās pazīmes, testēta miežu 'Kornelija' graudu piemērotība iesala ražošanai, noteikts diedzētu graudu un to produktu ķīmiskais sastāvs. Saņemts eksperta atzinums, ka graudi nav piemēroti iesala ražošanai, tomēr šķirnes iesals satur daudz bioloģiski aktīvu savienojumu un ekstraktvielu, tāpēc piemērots jaunu funkcionālu produktu izstrādei. Testēta miežu 'Kornelija' piemērotības maizes ražošanai, iegūti rezultāti par maizes kvalitātes rādītāju izmaiņām uzglabāšanas laikā, kā arī sensorās vērtēšanas rezultāti. Saņemts eksperta slēdziens, ka 'Kornelija' graudi/milti veiksmīgi izmantojami kviešu maizes uzturvērtības paaugstināšanai. Uzsākti grūbošanas procesa pētījumi AREI Graudu Tehnoloģijas un agroķīmijas laboratorijā.  Sadarbībā ar SIA Lielezers” uzsākta recepšu izstrāde, uzsākti ražošanas izmēģinājumi ZS “Kaņepītes” grūbu un pārslu iegūšanai izmantojot kailgraudu miežu 'Kornelija' graudu izejvielas. Veikta sarakste ar kailgraudu miežu selekcionāriem Somijā (Boreal Ltd.), Zviedrijā (Lathmaanen Ltd), Polijā (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin/IHAR-PIB), Kanādā (University of Saskatchewan) un Norvēģijā (Graminor) par šajās valstīs reģistrēto kailgraudu miežu šķirņu ražas paraugu saņemšanu un izmantošanu graudu bioķīmiskā sastāva izvērtējumam un salīdzinājumam.  

6. aktivitātē Komercializācijas piedāvājuma sagatavošana un virzīšana prioritārajos tirgos turpinājās iespējamo pārtikas ražotāju Latvijā apzināšana, kas savu produktu ražošanā izmanto graudus kā izejvielu par iespējamu sadarbību rūpniecisko eksperimentu īstenošanai par šķirnes ‘Kornelija’ graudu uztura vērtību noteicošo īpašību saglabāšanos dažādu apstrādes procesu rezultātā un jaunu pārtikas produktu izstrādi. Līdz šim ir uzrunāti 12 pārstrādes uzņēmumi par iespējamo līdzdalību eksperimentos šķirnes 'Kornelija' īpašību pārbaudei no kuriem ZS "Kaņepītes", SIA "Lielezers", SIA Lāči ir piekrituši sadarbībai. Veikts darbs pie iepirkuma organizēšanas par interneta mājaslapas izstrādi, reģistrēts domēna vārds www.kornelija.lv. Uzsākts darbs pie mājaslapas satura veidošanas.           

Atskaites periodā organizētas 3 projekta izpildītāju sanāksmes (24.01; 20.02; 25.03). Kopumā komercializācijas stratēģijas un tehnoloģiju pārneses īstenošana ir noritējusi atbilstoši komercializācijas plānam.
Projekta izpildītāji š.g. 8.-9. janvārī piedalījās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras/LIAA rīkotajās apmācībās "Zinātnes komercializācija, mārketings un risinājumu veidošana", kā arī 18. martā piedalījāmies LIAA organizētā meistarklasē "Pētniecības komercializācija – padomi un rīki".
logo

Pievienots 26/04/2019