Pārlekt uz galveno saturu

Šajā sadaļā Jūs variet apskatīt informāciju par projektiem, kas tiek īstenoti AREI.

 


Nosaukums Gads Projekta tips Līmenis
Aramzemes un ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas radīto siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un oglekļa dioksīda (CO2) piesaistes uzskaites sistēmas pilnveidošana un atbilstošu metodisko risinājumu izstrādāšana 2019 Rūpniecisks pētījums Latvijas projekti
Stiebrzāļu selekcijas materiāla salīdzinājums 2019 Saimniecisks projekts Starptautiskie projekti
Invazīvo augu sugu ierobežošanas metodikas izstrādāšana Cēsu novadā 2019 Saimniecisks projekts Latvijas projekti
2019. gads "Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai (ZRP) 2014-2020 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana" 2019 EJZF projekts Latvijas projekti
Kultūraugu genofonda saglabāšanas programma 2019. gadā 2019 ZM projekti Latvijas projekti
Selekcijas materiāla novērtēšanas programma integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai 2019.gadā 2019 ZM projekti Latvijas projekti
Dzeltenās rūsas slimību ierosinātāja Puccinia striiformis, Wes. rasu izplatība Latvijā un pasākumi tās postīguma ierobežošanai kviešu sējumos 2019 ZM projekti Latvijas projekti
2019. gads "Lauku attīstības programmas (LAP) 2014-2020 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana" 2019 ELFLA projekts Latvijas projekti
Optimāli uztvērējaugu izmantošanas risinājumi pārrobežu upju- Venta un Lielupe- baseinu piesārņojuma mazināšanai 2019 Interreg V-A Latvia-Lithuania Cross Border Cooperation Programme 2014 - 2020 Starptautiskie projekti
Energoefektivitātes pasākumu veikšana Agroresursu un ekonomikas institūta ēkā Zinātnes ielā 2, Priekuļos, Nr.4.2.1.2/18/I/004 2018 ERAF projekti ES līdzfinansētie projekti
Aramzemes un ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas radīto siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un oglekļa dioksīda (CO2) piesaistes uzskaites sistēmas pilnveidošana un atbilstošu metodisko risinājumu izstrādāšana 2018 Rūpniecisks pētījums Latvijas projekti
2018. gads "Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai (ZRP) 2014-2020 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana" 2018 EJZF projekts Latvijas projekti
2018. gads "Lauku attīstības programmas (LAP) 2014-2020 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana" 2018 ELFLA projekts Latvijas projekti
Dzeltenās rūsas slimību ierosinātāja Puccinia striiformis, Wes. rasu izplatība Latvijā un pasākumi tās postīguma ierobežošanai kviešu sējumos 2018 ZM projekti Latvijas projekti
Kultūraugu genofonda saglabāšanas programma 2018 ZM projekti Latvijas projekti