Pārlekt uz galveno saturu

Latvijas Valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV)

Projekta līmenis
Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
Programma vai projekta veids
Valsts Pētījumu Programma
Projekta īstenošanas laiks
2018.-2021. gads
Projekta nosaukums angliski
Challenges and Solutions of Latvian State and Society in an International Framework (INTERFRAME-LV)

Valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" projekts "Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV)"

http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=350&Itemid=559

Projekta INTERFRAME-LV īstenotājs ir Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA), kā partneriem piedaloties Latvijas Lauksaimniecības universitātei (LLU), Latvijas Universitātei (LU), Rīgas Stradiņa universitātei (RSU) un Agroresursu un ekonomikas institūtam (AREI).

interframe
Latvijas Zinātņu akadēmija: Baiba Rivža, e-pasts: baiba.rivza[at]llu.lv 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte: Andra Zvirbule, e-pasts: andra.zvirbule[at]llu.lv 
Latvijas Universitāte: Inna Romanova, e-pasts: inna.romanova[at]lu.lv 
Rīgas Stradiņa universitāte: Sergejs Kruks, e-pasts: sergejs.kruks[at]rsu.lv 
Agroresursu un ekonomikas institūts: Ligita Melece, e-pasts: ligita.melece[at]arei.lv 

Publicēts: 09/01/2019