Pārlekt uz galveno saturu

Ligita Melece

Struktūrvienības
Ekonomikas pētniecības centrs
Grāds
Dr.oec.
Amats
Kvalitātes un vides aizsardzības daļas vadītāja/ vadošā pētniece

E-pasts: ligita.melece[at]arei.lv

Kvalitātes un vides aizsardzības daļa

Dalība projektos

Horizon 2020 projekts Nr. 818496 “Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People – PoliRural” (“Sadarbības virzīta nākotnes politika lauku reģioniem un iedzīvotājiem - PoliRural”)Projekta vadītāja AREI: Asoc. prof., Dr.oec. Ligita Melece, AREI Ekonomikas PC, 2019.-2022. gads

Valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" projekts "Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV)", Projekta vadītāja AREI: Asoc. prof., Dr.oec. Ligita Melece, AREI Ekonomikas PC, 2018.-2021. gads

Eiropas Savienības Horizon 2020 programmas projekts "CORE Organic Cofund”. Nacionālais partneris: Asoc. prof., Dr.oec. Ligita Melece, AREI Ekonomikas PC, 2016.-2021. gads.

Lauksaimniecībā izmantojamais zinātnes projekts “Amonjaka emisiju ierobežošanas un samazināšanas pasākumu izvēles pamatojums lauksaimniecībā un to efektivitātes novērtējums”. Projekta vadītāja: Asoc. prof., Dr.oec. Ligita Melece, AREI Ekonomikas PC, 2016.-2017. gads.

Eiropas Savienības 7. ietvara programmas ERA-NET projekts „CORE Organic Plus”. Nacionālais partneris: Asoc. prof., Dr.oec. Ligita Melece, AREI Ekonomikas PC, 2014.-2018. gads.

Valsts pētījumu programmas “Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO)” 1. projekts „Ekonomiskā konkurētspēja un inovācija tautsaimniecībā”. Apakšprojekta vadītāja: Asoc. prof., Dr.oec. Ligita Melece, AREI Ekonomikas PC, 2014.-2017. gads.

Valsts pētījumu programmas “Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO)” 2. projekts „Ilgtspējas sociālā dimensija un sociālā inovācija”. Apakšprojekta vadītāja: Asoc. prof., Dr.oec. Ligita Melece, AREI Ekonomikas PC, 2014.-2017. gads.

LZP FLP projekts „Bioenerģijas nozares attīstības ietekmes novērtējums Latvijā”. Projekta vadītāja: Asoc. prof., Dr.oec. Ligita Melece, AREI Ekonomikas PC, 2013.-2016. gads