Pārlekt uz galveno saturu

Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO) 1. projekts „Ekonomiskā konkurētspēja un inovācija tautsaimniecībā”

Projekta līmenis
Latvijas projekti
Projekta tips
VPP projekti
Centrs
Ekonomikas pētniecības centrs

Projekta nosaukums latviski: Valsts pētījumu programmas “Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO)” 1. projekts „Ekonomiskā konkurētspēja un inovācija tautsaimniecībā”

Projekta nosaukums angliski: National Research Program „Innovation and Sustainable Development: Latvia’s Post-crisis Experience in a Global Context (SUSTINNO)”, Project No 1 „The Competitiveness of Latvian Enterprises in External Markets”

Programmas koordinators: Prof., Dr.sc.pol. Jānis Ikstens, LU

Projekta vadītājs: MSc.econ. Alf Vanags, BICEPS

Apakšprojekta vadītāja: Asoc. prof., Dr.oec. Ligita Melece, AREI Ekonomikas PC

Projekta īstenošanas laiks: 2014.-2017. gads

Projekta partneri: BICEPS, LU

Finansēšanas avots: IZM, valsts budžets

Sustinno

 

Publicēts: 12/07/2016