Pārlekt uz galveno saturu

Lauksaimniecībā izmantojamais zinātnes projekts “Amonjaka emisiju ierobežošanas un samazināšanas pasākumu izvēles pamatojums lauksaimniecībā un to efektivitātes novērtējums”

Projekta līmenis
Latvijas projekti
Projekta tips
ZM projekti
Centrs
Ekonomikas pētniecības centrs

Projekta nosaukums latviski:

Lauksaimniecībā izmantojamais zinātnes projekts “Amonjaka emisiju ierobežošanas un samazināšanas pasākumu izvēles pamatojums lauksaimniecībā un to efektivitātes novērtējums”

Projekta nosaukums angliski: “The selection and assessment of effectiveness of ammonia emissions mitigation and reduction measures in agriculture”, funded by Ministry of Agriculture

Projekta vadītāja: Asoc. prof., Dr.oec. Ligita Melece, AREI Ekonomikas PC

Projekta īstenošanas laiks: 2016.-2017. gads.

Projekta partneri: LLU, LLKC

Finansēšanas avots: ZM, valsts budžets

Publicēts: 08/10/2016