Pārlekt uz galveno saturu

Ģenētiski daudzveidīgas šķirnes videi draudzīgai lauksaimniecībai – priekšrocību un izveidošanas principu izpēte

Projekta līmenis
Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
Programma vai projekta veids
LZP projekti
Centrs
Priekuļu pētniecības centrs

Latvijas Zinātnes padomes finansēts projekts Nr.155/2012

Ģenētiski daudzveidīgas šķirnes videi draudzīgai lauksaimniecībai – priekšrocību un izveidošanas principu izpēte

Projekta nosaukums angliski: Genetically diverse varieties for environmentally friendly agriculture – study on advantages and breeding strategies

Projekta vadītāja Dr.agr. Linda Legzdiņa
Galvenā izpildītāja Mg.agr. Indra Ločmele
Izpildītāji: Mg.geogr. Dace Piliksere, Mg.agr. Nelda Venta, Dr.sc.ing. Ināra Konošonaka, Mg.biol. Ieva Mežaka
2013.- 2016. g.

Projekta mērķis:

Novērtēt ģenētiski daudzveidīgu šķirņu veidu (genotipu maisījumu un populāciju) izmantošanas priekšrocības, piemērotību un izveidošanas principus vasaras miežu selekcijā videi draudzīgas (t.sk. bioloģiskās) lauksaimniecības vajadzībām.

Projektā veicamie uzdevumi:

  • Noskaidrot genotipu maisījumu un populāciju efektivitāti noteiktu videi draudzīgā lauksaimniecībā nozīmīgu pazīmju uzlabošanā (ražas stabilitāte, slimību un nezāļu ierobežošana);
  • Noskaidrot kritērijus, pēc kuriem izvēlēties komponentus vasaras miežu genotipu maisījumu veidošanai;
  • Pētīt dažādu veidu miežu populāciju augu morfoloģisko pazīmju un ģenētiskās izmaiņas, kas rodas dabiskās izlases rezultātā, kā arī to atšķirības konvencionālos un bioloģiskos audzēšanas apstākļos;
  • Pētīt iespējas saliktu un kombinēto krustojumu populāciju veidošanā ar noteiktiem izmantošanas mērķiem atbilstošām graudu kvalitātes pazīmēm (kailgraudu mieži ar augstu beta-glikānu saturu graudos);
  • Salīdzināt dobultoto haploīdu līnijas ar tradicionālā veidā iegūtām selekcijas līnijām pēc adaptācijas spējas un citām nozīmīgām pazīmēm.

Publicēts: 12/07/2016