Pārlekt uz galveno saturu

Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO) 2. projekts „Ilgtspējas sociālā dimensija un sociālā inovācija”

Projekta līmenis
Latvijas projekti
Projekta tips
VPP projekti
Centrs
Ekonomikas pētniecības centrs

Projekta nosaukums latviski: Valsts pētījumu programmas “Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO)” 2. projekts „Ilgtspējas sociālā dimensija un sociālā inovācija”

Projekta nosaukums angliski: National Research Program „Innovation and Sustainable Development: Latvia’s Post-crisis Experience in a Global Context (SUSTINNO)”, Project No 2 „Social Dimension of Sustainability and Social Innovation”

Programmas koordinators: Prof., Dr.sc.pol. Jānis Ikstens, LU

Projekta vadītāja: Asoc.prof., Dr.sc.soc. Baiba Bela, LU

Apakšprojekta vadītāja: Asoc. prof., Dr.oec. Ligita Melece, AREI Ekonomikas PC

Projekta īstenošanas laiks: 2014.-2017. gads.

Projekta partneri: LU

Finansēšanas avots: IZM, valsts budžets

Sustinno

Publicēts: 12/07/2016