Pārlekt uz galveno saturu

Inovācijas bioloģiskajai lauksaimniecībai

korn

Seminārs par inovācijām bioloģiskajā lauksaimniecībā notika 24. un 25. novembrī tiešsaistes režīmā. Seminārs organizēts Eiropas Bioloģiskās saimniekošanas Tehnoloģijas Platformā sadarbībā ar HORIZON 2020 projektu LIVESEED. Tajā piedalījās gan bioloģiskie ražotāji, politikas veidotāji un kontroles institūcijas. Kopumā seminārā bija ap 200 dalībnieku, katram pieslēdzoties virtuālajai telpai no savas darba vai dzīves vietas. Par LIVESEED projekta rezultātiem ziņojumus sniedza projekta partneri. https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2020/11/LIVESEED-%E2%80%93-Boosting-Organic-Seed-and-Plant-Breeding-Across-Europe.pdf Par iespējām uzlabot likumdošanu un politikas ieviešanu Eiropas valstīs diskutēja Eiropas vadošos institūciju pārstāvji. Lai Eiropas Savienībā nodrošinātu bioloģisko produktu ražošanai 100 % bioloģiskās sēklas izmantošanu, vēl jāmeklē iespējas pilnveidot likumdošanas prasības un to izpildi ikvienā bioloģiskajā ražotnē. Semināra dalībniekiem bija iespēja uzdot jautājumus, piedalīties virtuālās aptaujās, kā arī izteikt savu viedokli par prezentācijām un diskusijām. Semināra vietnē varēja iepazīties arī ar atsevišķiem bioloģiskās selekcijas un sēklkopības situācijas izvērtējumiem Eiropas un valstu līmenī.

Seminārā ziņojumu par bioloģiskās sēklaudzēšanas ekspertu grupas darbības pieredzi Latvijā sniedza AREI zinātnieces Ilze Dimante un Ilze Skrabule.

Vairāk informācijas par semināru:

https://tporganics.eu/organic-innovation-days/

https://www.liveseed.eu/2020/last-week-to-register-for-the-liveseed-events-2425-november-2020/