Pārlekt uz galveno saturu

Darbi laukos ar sapropeli Priekuļu pētniecības centrā

Noslēgumam tuvojas pirmā projekta “Inovatīvas dehidratācijas tehnoloģijas pielietojuma izpēte sapropeļa ieguvē, uz sapropeļa bāzes veidotu produktu izmantošanas iespējas augkopībā un lopkopībā” ((Nr. 18-00-A01612-000010) 3. aktivitātes “Sapropeļa pielietošana mēslojumam atklātajās platībās bioloģiskajā lauksaimniecībā”) ietvaros ierīkoto lauka izmēģinājumu sezona PPC bioloģiskajā augu sekā. Rudzi jau nokulti noņemti arī bumbuļu paraugi kartupeļu laukā. Vien lauku pupas pacietīgi gaida savu kārtu, jo nav vēl nogatavojušās.
Sezonas sākumā katrā no pieminēto sugu laukiem tika ierīkoti varianti ar dažādām sapropeļa devām, attiecīgi- 20, 40 un 60 t ha-1. Sezonas gaitā tika veikti regulāri fenoloģiskie novērojumi. Lai fiksētu sapropeļa izmantošanas ietekmi uz mitruma saglabāšanos augsnē, kā arī iespējamo barības elementu aizplūdi, rudzu laukā tika ierakti arī lizimetri. Provizoriskie vērojumi un pirmējie dati apliecina sapropeļa lietošanas ietekmi uz augu augšanu un attīstību.  
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Sadarbība“ 16.1. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai“ ietvaros.

ccc