Pārlekt uz galveno saturu

Stendes pētniecības centra vēsture

VSGSI

Valsts Stendes selekcijas stacija dibināta 1922.gadā uz nacionalizētās Stendes muižas bāzes. Pirmais stacijas vadītājs un zinātniskā darba organizators vairāk kā 20 gadus bija agr. Jānis Lielmanis - agronoms un praktiskās selekcijas pamatlicējs Latvijā.

   Valsts izveidoja Stendes sēklkopības un selekcijas staciju ar mērķi:

 savākt un izpētīt vietējās laukaugu sugas un uzlabot tās;

  izpētīt un aklimatizēt Latvijas apstākļos jaunas ārzemju laukaugu sugas un šķirnes;

 uzturēt valsts selekcionēto sēklu audzētavu Kurzemes novada zemnieku vajadzībām.

Šo uzdevumu izpildi daļēji finansēja valsts un daļēji līdzekļus ieguva no stacijas fermas saimnieciskās darbības: sēklkopības, lopkopības u.c. nozarēs. Selekcijas stacija savas pastāvēšanas laikā pārdzīvojusi daudzas teritoriālas un darbības virzienu izmaiņas. Pēc Otrā pasaules kara, valstī izveidojoties padomju kolektīvo saimniecību sistēmai, selekcijas stacijas apsaimniekojamās zemes platības pamazām palielinājās gandrīz desmitkārtīgi. Stacija kļuva par daudznozaru lielsaimniecību ar prioritārajām nozarēm sēklkopību un šķirnes lopu audzēšanu.

Būtiskas pārmaiņas stacijā notika 1997.gadā. Valstī likvidēja lielsaimniecību sistēmu un ražošanu nodeva privātstruktūru pārvaldījumā. Pēc Latvijas Republikas Ministru kabineta un Zemkopības ministrijas rīkojuma uz privatizējamā valsts uzņēmuma “Valsts Stendes selekcijas un izmēģinājumu stacija” bāzes izveidoja bezpeļņas organizāciju valsts zinātnisko uzņēmumu “Valsts Stendes selekcijas stacija”. Savukārt 2006. gada aprīlī LR Ministru kabinets izdeva rīkojumu par bezpeļņas organizācijas valsts zinātniskā uzņēmuma “Valsts Stendes selekcijas stacija” reorganizāciju un valsts aģentūras „Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts” izveidošanu. Šāds juridiskais statuss bija nepiemērots zinātniskās darbības specifikai. Tādēļ, veicot grozījumus „Zinātniskās darbības likumā”,  2007. gada janvārī institūta  juridiskais statuss tika nomainīts  ar atvasinātas publiskas personas statusu.