Pārlekt uz galveno saturu

2020. gads "Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai (ZRP) 2014-2020 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana"

Projekta līmenis
Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
Programma vai projekta veids
EJZF projekts
Projekta īstenošanas laiks
2020
Projekta vadītājs

Elita Benga Mg.sc.ing.

Finansēšanas avots
LR Zemkopības ministrija
Publicēts: 07/01/2020