Pārlekt uz galveno saturu

Cietes kartupeļu ražošanas cikla tehnoloģijas posmu pilnveidošana un ieviešana

Projekta līmenis
Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie
Programma vai projekta veids
Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai
Projekta īstenošanas laiks
01.03.2018.-28.02.2021.
Projekta vadītājs

Dr.agr. Ilze Skrabule

Projekta partneri
SIA „Aloja Starkelsen”, Zemnieku saimniecība „Tūži”
Projekta mērķis
Pilnveidot kartupeļu cietes izejvielu ražošanas cikla tehnoloģiju, nodrošinot atbilstoši prasībām kvalitatīvas sēklas materiāla pieejamību, efektīvu audzēšanas tehnoloģiju un augstražīgu un ar stabilu cietes saturu šķirņu ieviešanu, ekonomiskai cietes ražošanai.
Finansēšanas avots
ELFLA
Projekta koordinators

soja

Publicēts: 22/03/2018