Pārlekt uz galveno saturu

Rīcības programmas Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda atbalsta pasākumu ieviešanai Latvijas 2014-2020. gadam Sākotnējā termiņa (Ex-ante) un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošināšana

Projekta līmenis
Latvijas projekti
Projekta tips
RJZF projekti
Centrs
Ekonomikas pētniecības centrs

Rīcības programmas Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda atbalsta pasākumu ieviešanai Latvijas 2014-2020. gadam Sākotnējā termiņa (Ex-ante) un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošināšana.

Projekta vadītājs

Elita Benga Mg.sc.ing.

Projekta pasūtītājs

LR Zemkopības ministrija

Realizēšanas gads

2014

Publicēts: 21/11/2016