Pārlekt uz galveno saturu

Inovatīvu reģionālās attīstības diagnostikas instrumentu izstāde

Projekta līmenis
ES līdzfinansētie projekti
Projekta tips
ESF projekti
Centrs
Ekonomikas pētniecības centrs

2014. gada Sadarbība ar LU Eiropas sociālā fonda finansētā projekta "Inovatīvu reģionālās attīstības diagnostikas instrumentu izstāde" īstenošanā.

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 13 Februāris 2015 16:01

Skatīts: 1609

esf-es-lu 31

ESF 1.1.1.2. aktivitātes projekts „Inovatīvu reģionālās attīstības diagnostikas instrumentu izstrāde” Vienošanās Nr. 2013/0057/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/065

Šī projekta mērķi ir izveidot jaunu multidisciplināru zinātnisko grupu un veikt pētījumus vairākos integrētos virzienos, radot zinātnisku pamatu efektīvai reģionālajai politikai.  Pētījumu rezultātā tiks izstrādāti inovatīvi instrumenti reģionālās attīstības niansētai diagnosticēšanai, izstrādātas rekomendācijas par konkrētās teritorijas attīstības novērtēšanai un salīdzināšanai nepieciešamo informāciju, ļaujot kā valsts, tā pašvaldību institūcijām veikt ievērojami precīzāku situācijas analīzi, efektīvākas reģionālās attīstības politikas veidošanai. LVAEI piedalās šādu uzdevumu un darbu veikšanā:

  1. Jaunas multidisciplināras zinātniskās grupas izveide.
  2. Līdzšinējo reģionālās attīstības diagnostikas instrumentu Latvijā un citās ES valstīs izpētē un
  3. Metožu izstrāde, lai iegūtu konkrētās teritorijas attīstības plānošanai nepieciešamo
  4. Indikatoru izvēle un diagnostikas instrumentu izstrāde reģionālās attīstības praksē pielietojamai situācijas monitorēšanai un problēmu risināšanai.
  5. Etalonteritoriju izpētes kvantitatīvo datu apstrāde un analīze.
  6. Sagatavot zinātniskās publikācijas par pētījuma rezultātiem.

Galvenais LVAEI ieguldījums saistīts ar lauku attīstības specifikas ievērtēšanu teritorijas attīstības novērtējumos, tajā skaitā lauksaimniecības, lauku uzņēmējdarbības un sabiedriskā transporta analīzi un ieteikumu sniegšanu; kā arī līdzdalību teritoriju ilgtspējas indeksa veidošanā. Pētījumu rezultāti tiek apkopoti zinātniskās publikācijās, kā arī piedalāmies kopīgās projekta monogrāfijas izstrādē. Šī projekta realizācijā piedalās vadošie pētnieki, jaunie zinātnieki un doktoranti no LU SZF SPPI un LVAEI un viens ārvalstu zinātnieks.

Papildus informācija LU mājas lapā.

Projekta vadītājs

Elita Benga Mg.sc.ing.

Projekta pasūtītājs

Latvijas Universitāte

Realizēšanas gads

2014

Publicēts: 21/11/2016