Pārlekt uz galveno saturu

Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai (ZRP) 2007-2013 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana

Projekta līmenis
Latvijas projekti
Projekta tips
EJZF projekts
Centrs
Ekonomikas pētniecības centrs
Projekta īstenošanas laiks
2013. gads

2013. gads "Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai (ZRP) 2007-2013 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana"

Līguma ietvaros nodaļa veiks sekojošus uzdevumus:

  • Izveidos nepārtraukto novērtēšanu sistēmu ZRP novērtēšanai
  • Veiks pētījumus par ZRP izvirzītajām prioritātēm un atbalstītajiem pasākumiem
  • Apkopos un analizēs datus no LAD par ZRP pasākumiem un projektiem
  • Apkopos citus ar zivsaimniecību un akvakultūru saistītos datus, kas pieejami CSP, EUROSTAT u.c., kas nepieciešami analīzei.
  • Pēc nepieciešamības sagatavos kartogrāfisko materiālu.
  • Piedalīsies ES rīkotajos pasākumos saistībā ar EZF izvērtēšanu
  • Sadarbībā ar ZM, BIOR, nevalstiskām institūcijām, ekspertiem veiks nepieciešamos pētījumus un datu analīzes atvēlētā finansējuma apjomā.
  • Par veiktajiem pētījumiem sniegs atskaites ZM un iepazīstinās citus interesentus

Projekta vadītājs

Elita Benga Mg.sc.ing.

Projekta pasūtītājs

LR Zemkopības ministrija

Realizēšanas gads

2013

Publicēts: 21/11/2016