Pārlekt uz galveno saturu

Rīcības programmas Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda atbalsta pasākumu ieviešanai Latvijā 2014-2020.gadam Sākotnējā termiņa (Ex-ante) un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošināšana

Projekta līmenis
Latvijas projekti
Projekta tips
RJZF projekti
Centrs
Ekonomikas pētniecības centrs

Projekta vadītājs

Elita Benga Mg.sc.ing.

Projekta pasūtītājs

LR Zemkopības ministrija

Realizēšanas gads

2012

Publicēts: 21/11/2016