Pārlekt uz galveno saturu

Lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļa

Daļas vadītājas kontaktinformācija

Ingūna Gulbe Assoc. prof., Dr.oec. daļas vadītāja inguna.gulbe[at]arei.lv, tel. 29256337

Daļas veiktie pētījumi galvenokārt saistās ar lauksaimniecības pamatpreču un pārtikas produktu iekšējo un ārējo tirgu, iedzīvotāju nodrošinājumu ar pārtiku, pārtikas patēriņu, pārtikas piegādes ķēdē iesaistīto agroindustriālo uzņēmumu darbību, pārtikas produktu ražošanu, lauksaimniecības preču un pārtikas produktu tirgus atkarību no importa, pārtikas produktu mārketingu, kolektīvajām preču zīmēm. Veiktajos pētījumos izvērtēts, kā iestāšanās ES ietekmējusi Latvijas lauksaimnieciskās ražošanas un pārtikas pārstrādes sektorus. Pētīta starptautisko tirgu ietekme uz Latvijas tirgu pieaugošās globalizācijas apstākļos. Noteiktas ārvalstu tiešo investīciju apjoma izmaiņas atsevišķos lauksaimnieciskās ražošanas un pārtikas produktu ražošanas sektoros. Veiktas vairākas nozīmīgas pārtikas produktu patērētāju aptaujas un to analīze, precīzi identificējot patēriņa tendenču virzību.